קפוץ למידע


תמונה

מסיימים את ספר בראשית: פרשת ויחי


 • Please log in to reply
28 תגובות לנושא זה

#1 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 05 אוקטובר 2018 - 12:02

פרשת בראשית


 

פרשת בראשית היא הפרשה הראשונה בחמשת חומשי התורה. היא מספרת על בריאת העולם, חטא עץ הדעת ועוד אירועים מכוננים שקרו בתקופה הראשונה לאחר בריאת העולם.

 

הנה סיכום קצר של הפרשה:

 

העולם נברא בשישה ימים

 

בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. העולם היה ריק, שומם וחשוך ורק רוח אלוקים ריחפה על פני המים. ביום הראשון לבריאת העולם אמר האלוקים: יהי אור! ויהי אור. הוא הבדיל בין האור ובין החושך. הוא העניק לאור את השם 'יום', ולחושך קרא 'לילה'.

 

בורא העולם המשיך לברוא את עולמו:

 

ביום השני הוא הפריד בין המים, כשחלקם משמשים כמים על הארץ וחלקם נמצאים מעל לרקיע; ביום השלישי הוא קיבץ את המים שעל הארץ אל מקום אחד וגילה את היבשה. ליבשה הוא קרא 'ארץ', למים הוא קרא 'ימים', וציווה שהארץ תוציא צמחים ועצים; ביום הרביעי הוא ברא את השמש, הירח והכוכבים וקבע אותם ברקיע השמים, כשהשמש מאירה ביום והירח והכוכבים בלילה; ביום החמישי הוא ברא את הדגים, התנינים והעופות; ובשישי הוא ברא את הבהמות, החיות והשרצים השונים בארץ.

 

לאחר-מכן הוא אמר: "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" וברא את האדם הראשון מן העפר, וביום השביעי הוא סיים את בריאת העולם ושבת מכל מלאכתו. הוא העניק ברכה מיוחדת ליום השבת, שכן בה נגמרה מלאכת הבריאה.

 

בגן העדן

 

אנו שבים לאירועים שאירעו ביום השישי לבריאת העולם.

 

את האדם שם האלוקים בגן עדן, שם היו עצים יפהפיים נותני פירות. נהר שנבע משם נחלק לארבע נהרות נפרדים: פישון, גיחון, חדקל ופרת.

 

בורא העולם הביא את כל החיות לפני אדם הראשון כדי שיעניק להם שם, ולאחר-מכן אמר "לא טוב היות האדם לבדו" והחליט לברוא לו בת זוג. הוא הפיל תרדמה על האדם, לקח ממנו צלע וברא ממנה את האישה. כשראה אותה אדם הוא העניק לה את השם 'אישה' שכן היא נוצרה מן האיש.

 

אלוקים בירך את האדם ואשתו: "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ." הוא גם הזהיר אותם שלא לאכול מעץ שכונה "עץ הדעת טוב ורע" וגדל בגן העדן.

 

חטא עץ הדעת

 

הנחש הערמומי פנה אל האישה בשאלה: האם זה נכון כי אלוקים אסר עליהם לאכול מפירות העצים בגן העדן? "לא מדוייק" השיבה האישה, "הוא התיר לנו לאכול מעצי הגן, אך אסר עלינו לאכול או לגעת בפירות עץ הדעת פן נמות."אל לך לחשוש" הרגיע אותה הנחש, "לא תמותו; אלוקים יודע כי אם תאכלו מפירות העץ תדעו להבחין בין טוב ורע, ובכך תדמו אליו - לכן הוא אסר עליכם לאכול מפירות העץ."

 

דבריו של הנחש שיכנעו את האישה. היא אכלה מפרי עץ הדעת ואף העניקה לבעלה מהם. אכילת הפירות השפיעה עליהם והם הבחינו כי הם ערומים, ולפיכך תפרו בגדים מעלי עץ התאנה.

 

לקריאה נוספת: מה גדל על עץ הדעת?

 

העונש

 

לפתע שמעו אדם ואשתו את קולו של האלוקים ומיהרו להתחבא. "איכה?" קרא בורא העולם לאדם הראשון, והוא השיב "שמעתי את קולך ומיהרתי להתחבא מכיוון שאני ערום." - "כיצד נודע לך שאתה ערום? האם אכלת מן העץ אשר ציוויתיך שלא לאכול ממנו?" אדם מיהר להאשים את אשתו שנתנה לו לאכול מפירות העץ, והיא האשימה את הנחש שפיתה אותה לעשות זאת.

 

בורא העולם העניש את כל המעורבים בחטא בעונשים הבאים:

 

רגליו של הנחש יקוצצו, והוא ייאלץ ללכת על גחונו. הוא יאכל עפר במשך כל ימי חייו, ואיבה תמידית תשרור בין הנחש ובין צאצאי האישה כשהם מנסים להרוג זה את זה; האישה תסבול צער בעת ההריון, הלידה וגידול הילדים, והאיש ימשול בה; האיש ייאלץ לעבוד את האדמה אך היא תצמיח לו קוצים ודרדרים. בזיעת אפיו הוא יאכל לחם, עד אשר ישוב אל האדמה ממנה הוא נברא.

 

לאחר-מכן עשה עבורם האלוקים כותנות עור, וגירש אותם מגן עדן.

 

קין והבל

 

לאדם ולאשתו - לה הוא קרא בשם חוה, כי היא הפכה לאם כל חי - נולדו שני בנים: קין והבל. הבל היה רועה צאן וקין עבד את האדמה. שניהם הביאו מנחה לבורא העולם, קין הביא מפירות האדמה והבל הביא מן המובחר שבצאנו. אלוקים פנה אל מנחתו של הבל, אך לא התייחס אל מנחתו של קין. הדבר העציב את קין. "מדוע נעצבת?" שאל אותו האלוקים. "אם תיטיב את דרכך תקבל שכר, ואם תחטא תיענש."

 

אך קין לא נרגע. באחד הפעמים, כששהה בשדה עם הבל, הוא החל לריב עם אחיו ולבסוף רצח אותו. "איה הבל אחיך?" פנה אליו האלוקים, וקין העמיד פנים של חף מפשע - "אינני יודע. האם שומר אחי אנוכי?"

 

"מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה!" אמר האלוקים והעניש את קין כי הוא ינדוד בארץ ולא יוכל להתיישב במקום אחד. עם זאת, הוא העניק לו אות שמימי כדי שלא יהרגוהו.

 

העולם מתפתח

 

המשך פרשת בראשית עוסקת בבן הנוסף שנולד לאדם - שת, בילדים שנולדו לקין (אחד מהצאצאים, למך, הרג את קין סב-סבו בטעות. בכך התקיימו דבריו של בורא העולם "כי שבעתיים יוקם קין" כיוון שלמך היה דור שביעי מקין) ובצאצאיו של שת: קינן, מהללאל, ירד, חנוך (שנלקח השמימה בדמי ימיו), מתושלח, למך ונח שקיבל את שמו בנבואה שכן הוא יהיה זה שינחם את האנושות מקללתה של האדמה. לנח נולדו שלושה בנים: שם, חם ויפת. בתקופתו של נח גברו חטאיהם של בני האדם, ובורא העולם התחרט על כך שברא את עולמו ונתן לבני האדם 120 שנה כדי שיחזרו בתשובה; ונח מצא חן בעיני ה'.

 

קישורים לפרשת בראשית

 

· קריאת התורה של פרשת בראשית עם ההפטרה ופירוש רש"י

 

· רמזים וגימטריאות לפרשת בראשית

 

· רעיון להפטרת שבת בראשית

 

 

 

https://he.chabad.or..._cdo/aid/856640

 

שבת שלום לכולם! (:


 • 2
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#2 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 05 אוקטובר 2018 - 13:00

שבת שלום =] 


 • 1

B O D I R O G A  1 0 


#3 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 12 אוקטובר 2018 - 10:42

פרשת נח

 

פרשת נח (או בכתיב המלא פרשת נוח) היא הפרשה השניה בספר בראשית. היא ממשיכה את מה שנאמר בסוף פרשתבראשית על כך שהעולם הפך להיות מושחת – חוץ מאדם אחד בשם נח.

 

הנה סיכום פרשת נח:

 

תיבת נח

 

נח היה איש צדיק ונולדו לו שלושה בנים: שם, חם, ויפת. דורו של נח היה מושחת, ואלוקים החליט להביא מבול על העולם ולהשמיד את החוטאים. הוא ציווה על נח לבנות תיבת עץ שתכלול שלוש קומות ולפתוח בה חלון.

 

לאחר-מכן יהיה עליו להביא אל התיבה מכל בעלי החי: זוג מבעלי החי הטמאים, ושבעה מבעלי החי הטהורים. נח עשה כציווי האלוקים.

 

· (לקריאה נוספת: 9 עובדות מפתיעות על תיבת נח)

 

סיפור המבול

 

בשנת שש מאות לחיי נח המטיר בורא העולם מבול מן השמיים ומעיינות התהום התפרצו והציפו את הארץ. היקום התמלא במים שגרמו לתיבה לצוף.

 

מבול הגשם נמשך ארבעים יום, ומעיינות התהום המשיכו לזרום מאה וחמישים יום לאחר-מכן. במשך המבול נכחדו כל האנשים ובעלי החיים שהיו בארץ. רק אלו שנכנסו אל התיבה ניצלו.

 

כשמפלס המים החל לרדת, עגנה התיבה על הרי אררט. כמה שבועות לאחר-מכן מפלס המים הוסיף לרדת וניתן היה לראות את פסגות ההרים; נח המתין ארבעים יום והחליט לבדוק האם המים התייבשו וניתן לצאת מן התיבה.

 

העורב והיונה

 

נח פתח את חלון התיבה ושלח את העורב כדי שיבדוק האם המים יבשו. העורב לא ביצע את שליחותו, ונותר לעוף בסביבות התיבה.

 

· (מאמר מומלץ: כיצד רואה היהדות את העורב?)

 

נח בחר ציפור אחרת – היונה – ושלח אותה אל מחוץ לתיבה. זמן לא רב לאחר-מכן היא שבה אל התיבה, שכן המים מילאו את הארץ והיא לא מצאה מנוח לרגלה.

 

שבוע לאחר-מכן שוב שלח אותה נח. כשהיא שבה עם עלה זית בפיה, הבין נח שהמים כבר יבשו וכי עצי הזית הניבו פרי; שבוע לאחר-מכן הוא שלח אותה פעם נוספת, הפעם ללא שוב.

 

נח הסיר את מכסה התיבה, המתין כמה שבועות נוספים עד שהארץ תיבש לחלוטין, ואז – על פי הוראת האלוקים – יצא מן התיבה עם משפחתו ובעלי

החיים שהיו עמו.

 

מזבח לאלוקים בעולם החדש

 

מיד לאחר יציאתו מן התיבה בנה נח מזבח והקריב עליו קורבנות מן הבהמה והעוף הטהורים. ריח ניחוח מן הקורבנות עלה לפני האלוקים, והוא נשבע כי לא יוסיף להשמיד את הארץ.

 

הוא בירך את נח ואת בניו שיפרו וירבו וימלאו את הארץ, התיר להם לאכול מבשר בעלי החיים והזהיר אותם שלא לאכול איבר מבעל חי בעודו בחיים ושלא לרצוח.

 

כאות על כך שהוא לא יחריב שוב את העולם, הוא קבע כי הקשת בשמים תהיה אות לדורות. בכל פעם שארצה להחריב את העולם, אמר, אראה את הקשת בענן ואזכור את הברית שכרתי עמכם.

 

· (מאמר מומלץ לקריאה: מה משמעות הקשת ביהדות?)

 

נח משתכר

 

נח נטע כרם, הכין יין ושתה ממנו. הוא הפריז בשתיית היין והשתכר. בנו האמצעי, חם, ראה את ערוות אביו והלך לספר לאחיו, אך הם הלכו וכיסו את אביהם כשהם הולכים אחורנית ונזהרים שלא לראות את ערוותו.

 

כשנח הקיץ משכרותו והבין מה עשה לו חם, הוא קילל את כנען בנו של חם - שהיה אף הוא מעורב בפרשה - כי יהיה עבד עבדים לאחיו, ובירך את שם ואת יפת.

 

בהמשך הפרשה מפרטת התורה את צאצאי שם, חם ויפת וארצות מגוריהם.

 

מגדל בבל

 

שוב התרחבו מימדי האנושות ומקומץ האנשים שיצאו מן התיבה נולדו צאצאים רבים. כל האנשים דיברו בשפה אחת.

 

בשלב מסויים, לאחר שהם התיישבו בארץ שנער, הם ביקשו לבנות מגדל גבוה כדי שהאלוקים לא יוכל לשוב ולהשמיד אותם. בורא העולם כעס על כוונותיהם ובילבל את שפתם, כך שהם לא יבינו איש את רעהו. המקום קיבל את השם "בבל" מכיוון ששם בלל בורא העולם את כל האומות וכך הן נפוצו בכל העולם.

 

· (לקריאה נוספת: מה היה חטא מגדל בבל?)

 

צאצאיו של שם

 

לשם נולדו צאצאים, ומצאצאיו יצא אדם בשם תרח. לתרח נולדו שלושה בנים: אברם, נחור והרן. להרן נולד בן בשם לוט, והוא מת לאחר-מכן בארץ מולדתו; אברם נשא את אחייניתו שרי, ונחור התחתן עם אחותה מלכה. שרי הייתה עקרה ולא נולדו לה ילדים.

 

יחד עם כל משפחתו, החליט תרח לעבור דירה לארץ כנען. הוא עצר בדרך בארץ חרן, שם מת בגיל 205.

 

קישורים לפרשת נוח

 

· טקסט פרשת נח עם פירוש רש"י

 

· רמזים וגימטריאות לפרשת נח

 

· מדור מיוחד לפרשת נח כולל סיפורים, מאמרים וסרטוני וידאו

 

 

 

https://he.chabad.or...cdo/aid/1010482

 

שבת שלום לכולם! (:


 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#4 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 12 אוקטובר 2018 - 17:30

סתם בדיחה ממש ישנה =] 

 

10828533.jpg

 

 

 

שבת שלום =] 


 • 0

B O D I R O G A  1 0 


#5 nirc2

nirc2
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 29-מאי 14
 • מספר משתמש: 91053

פורסם 12 אוקטובר 2018 - 17:38

סתם בדיחה ממש ישנה =] 

 

10828533.jpg

 

 

 

שבת שלום =] 

 

 

giphy.gif


 • 0

עוד 32  משחקים לאליפות שנייה.
"שער נפלא של אחמד עאבד בדקה ה-25 העלה את הפועל ליתרון אך ספיגת ארבעה שערים הכריעו את התמודדות".


#6 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 19 אוקטובר 2018 - 14:16

פרשת לך לך

 

פרשת לך לך היא הפרשה השלישית של ספר בראשית. בסוף הפרשה הקודמת התורה סיפרה לנו על משפחתו של אברהם אבינו, ופרשת השבוע עוסקת כולה באברהם ובסיפור חייו.

 

לפניכם סיכום קצר ויפה של פרשת לך לך:

 

לך לך מארצך

 

בן שבעים וחמש שנה היה אברם, ועדיין לא נולדו לו בנים. בורא העולם מצווה אותו "לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" – הלא היא ארץ כנען. אברם יוצא בראש שיירה הכוללת אותו, אשתו שרי, אחיינו לוט, עבדים ושפחות, גברים ונשים שהחלו להאמין באלוקים בהשפעת אברם ושרי וכן רכוש רב.

 

בארץ כנען מתגלה אליו האלוקים ואומר לו: "לזרעך אתן את הארץ הזאת"! אברם רואה בכך בשורה כפולה: יוולדו לו בנים, והם יירשו את הארץ. כאות תודה, הוא בונה מזבח לה'.

 

אברהם ושרה

 

לא ארכו ימי ישיבת אברם בארץ החדשה, ורעב שפרץ בארץ מאלץ אותו לצאת אל ארץ מצרים. בדרך הוא חושש כי המצרים יחמדו את יופי אשתו שרי ויהרגו אותו, והוא מבקש ממנה לומר כי היא אחותו. חששותיו מתגשמים: שרי נלקחת לבית פרעה, אך מחלה מסתורית שתוקפת את פרעה גורמת לו להשיב אותה אל אברם. הוא מעניק לזוג שומרים שילוו אותם בדרכם חזרה לארץ כנען.

 

השיירה שוב עושה את דרכה לארץ כנען. לאברם – וגם לאחיינו לוט – מקנה רב, ובין רועיהם מתפתחת תיגרה. אברם מציע ללוט להיפרד זה מזה. לוט מאמץ את הרעיון, ובוחר את העיר סדום, עיר יפהפיה אך מושחתת, למקום מגורים.

 

שוב מתגלה האלוקים אל אברם ומבטיח לו "כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם". אברם מתיישב בחברון ובונה שם מזבח נוסף.

 

מלחמת המלכים

 

מלחמה פורצת באיזור: חמישה מלכים, ביניהם מלך סדום ועמורה, נגד ארבעה. ארבעת המלכים בראשות כדרלעומר מנצחים ולוקחים בשבי את כל יושבי סדום, ביניהם את לוט, אחיינו של אברם. הדוד נחלץ לעזרה, רודף אחרי המלכים, מכה בהם ומשחרר את לוט. בדרך הביתה הוא נפגש בכוהן מלכיצדק המברך אותו על נצחונו.

 

מאמר מומלץ לקריאה: כך התנהלה מלחמת העולם הראשונה בתנ"ך

 

מלך סדום אסיר תודה לאברם ומציע לו ליטול את הביזה; אברהם מסרב ונשבע שהוא עצמו לא יטול מאומה, מחוט ועד שרוך נעל. רק מי שסייע לו במלחמתו יקבל שכר מן הביזה.

 

ברית בין הבתרים

 

שוב מתגלה האלוקים אל אברם ואומר לו "שכרך הרבה מאוד". לשאלתו של אברם מה יעשה בשכר זה, כאשר אין לו בנים, מבטיח לו האלוקים כי זרעו יהיה ככוכבי השמים. הוא כורת עמו את ברית בין הבתרים, בהמות שבותרו לשני חלקים, ועם שקיעת החמה מתגלה אליו, מספר לו על גלות ושיעבוד מצרים אך גם על הגאולה המובטחת.

 

למאמר מקיף על ברית בין הבתרים לחצו כאן

 

אברהם מתחתן עם הגר, מגרש אותה והתגלותו של המלאך

 

לאברם ולשרי עדיין אין ילדים, ושרי מציעה לבעלה לקחת את הגר, השפחה המצרית, לאישה. אולי בזכות זו יוולדו לי בנים, אומרת שרי. הגר נכנסת להריון ומזלזלת בשרי גבירתה; שרי, בתגובה, מענה אותה והגר בורחת מן הבית.

 

בדרך היא פוגשת מלאכים: הראשון אומר לה לשוב אל בית שרי. השני מבטיח לה כי "זרעך לא יספר מרוב". השלישי מצווה עליה לקרוא לבן שיוולד בשם

'ישמעאל', "כי שמע ה' אל ענייך". הוא גם מגלה לה שבנה יהיה פרא אדם.

 

מאמר מומלץ: מי היה ישמעאל? לדמותו של פרא האדם בתורה

 

אברהם ושרה מקבלים שם חדש; מצוות ברית מילה

 

בגיל תשעים ותשע, מתגלה האלוקים אל אברם ומצווה עליו למול את עצמו. כמו-כן, הוא מורה לו לשנות את שמו מ'אברם' ל'אברהם', כי הוא יהיה לאב המון גויים. הוא שוב מבטיח לו את ארץ כנען כנחלת עולם. גם שמה של שרי שונה: היא תקרא שרה.

 

מכאן ואילך, ממשיך הבורא לומר לאברהם, כל זכר שיוולד לזרעך יימול בגיל שמונה ימים.

 

(מאמר מומלץ: כל מה שרציתם לדעת על ברית מילה)

 

אברהם מקיים את הציווי: ביום הולדתו התשעים-ותשע מל אברהם את עצמו ואת כל בני-ביתו. ביניהם היה ישמעאל בן הגר, שלו מלאו שלוש-עשרה שנה.

 

על האירועים שהתרחשו אחרי ברית המילה של אברהם, אנו קוראים בפרשה הבאה, פרשת וירא.

 

קישורים מומלצים לפרשת לך לך

 

· טקסט של פרשת לך לך עם פירוש רש"י וההפטרה

 

· 7 רמזים וגימטריאות בפרשת לך לך

 

· מדור לפרשת לך לך כולל מאמרים, סיפורים וסרטונים

 

 

 

https://he.chabad.or..._cdo/aid/577274

 

שבת שלום לכולם! (:


 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#7 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 19 אוקטובר 2018 - 16:22

שבת שלום =] 


 • 0

B O D I R O G A  1 0 


#8 Michael Scofield

Michael Scofield
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 14-ינואר 07
 • מספר משתמש: 6546

פורסם 19 אוקטובר 2018 - 17:15

אחד הפירושים שאני אוהב על הפרשה זה הפירוש של הרבי מליובאוויטש, הרבי מסביר שציווי זה "לך לך" מזכיר לנו שאסור לנו להישאר במקום, עלינו תמיד להיות במצב של התקדמות, ובמיוחד בענייני קדושה תמיד לשאוף קדימה, ולא להסתפק במה שכבר נעשה, גם כשאדם כבר עשה הרבה בחייו, שלא יתרגל למקום או למצב שבו הוא נמצא, אלא עליו להמשיך להתקדם.

שבת שלום לכולם!
 • 1

לכו זקופים, תמיד תהיו גאים, כי בעורקכם זורם דם המכבים, אנחנו הבחירה של אלוקים, הטובים ביהודים. מכבי תל אביב !

 

לא רוצה למות, רוצה לחיות טוב. רוצה לעשן, רוצה ליהנות, רוצה לאכול. לעשות מה שבא לי מתי שבא לי, לפחות עד שאני אגיע לשולחן הזה של השטיפה.

 


#9 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 22 אוקטובר 2018 - 00:16

אחד הפירושים שאני אוהב על הפרשה זה הפירוש של הרבי מליובאוויטש, הרבי מסביר שציווי זה "לך לך" מזכיר לנו שאסור לנו להישאר במקום, עלינו תמיד להיות במצב של התקדמות, ובמיוחד בענייני קדושה תמיד לשאוף קדימה, ולא להסתפק במה שכבר נעשה, גם כשאדם כבר עשה הרבה בחייו, שלא יתרגל למקום או למצב שבו הוא נמצא, אלא עליו להמשיך להתקדם.

שבת שלום לכולם!

 

נפלא!


 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#10 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 22 אוקטובר 2018 - 01:05

אחד הפירושים שאני אוהב על הפרשה זה הפירוש של הרבי מליובאוויטש, הרבי מסביר שציווי זה "לך לך" מזכיר לנו שאסור לנו להישאר במקום, עלינו תמיד להיות במצב של התקדמות, ובמיוחד בענייני קדושה תמיד לשאוף קדימה, ולא להסתפק במה שכבר נעשה, גם כשאדם כבר עשה הרבה בחייו, שלא יתרגל למקום או למצב שבו הוא נמצא, אלא עליו להמשיך להתקדם.

שבת שלום לכולם!

חזק וברוך


 • 0

B O D I R O G A  1 0 


#11 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 26 אוקטובר 2018 - 11:47

פרשת וירא

 

השבת יקראו את פרשת וירא, בה בין היתר, מסופר על עקדת יצחק, אחד מהניסיונות שנוסה אברהם אבינו, כאשר נתבקש לעקוד את בנו יצחק.

על פי המסורת העקידה התרחשה בהר הבית.  

 

פרשת וירא ממשיכה את סיפור ברית המילה שערך אברהם אבינו, עליה קראנו בפרשת לך לך. היא מספרת על ביקור אלוקי; על חורבן סדום ועמורה, הערים המושחתות ביותר בהיסטוריה; ובסופה אנו קוראים על לידת יצחק ועל הרגעים בהם הוא הועלה כקורבן על המזבח.

 

לפניכם סיכום פרשת וירא:

 

שלושת המלאכים מבקרים את אברהם

 

היה זה היום השלישי לאחר ברית המילה, ואברהם אבינו ישב בפתח אוהלו כאשר בא אליו האלוקים לבקר את החולה. תוך כדי ההתגלות מבחין אברהם מרחוק בשלושה אורחים מתקרבים. הוא ממהר להתנצל לבורא העולם, ורץ לקבל את פני האורחים.

 

היו אלו מלאכים בדמות בני-אדם אך אברהם לא ידע זאת. לכל מלאך היתה שליחות משלו: האחד ריפא את פצע אברהם, השני בישר לו על לידת יצחק, והשלישי בא להחריב את סדום.

 

אברהם מציע למלאכים לרחוץ את רגליהם מאבק המדבר, לנוח את תחת העץ ולסעוד את ליבם. הם נעתרים לבקשה ואז מגלים לו את זהותם האמיתית. אחד האורחים מבשר לאברהם ושרה: בעוד שנה בדיוק יוולד לכם ילד.

 

שרה שומעת ומתפלאת: האם זקנים כמונו יכולים ללדת? ובורא העולם שואל את אברהם: מדוע צחקה אשתך? היפלא מה' דבר?

 

מהפכת סדום ועמורה

 

את שליחותם בבית אברהם סיימו המלאכים, והם ממשיכים אל השליחות הבאה: החרבת העיר סדום. כשאברהם שומע על החורבן הצפוי הוא מנסה לבטל את הגזירה. "אולי יש כמה צדיקים בתוך העיר" הוא פונה לבורא העולם, ומבקש כי בזכות זו תתבטל הגזירה. למרבה הצער, מתברר לאברהם כי בעיר סדום אין צדיקים שיגינו על העיר, וכי הגזירה נגזרה.

 

· כתבה מומלצת לקריאה: זה ממש סדום ועמורה! על הערים המושחתות ביותר

 

בסדום פוגשים המלאכים את אחיינו של אברהם: לוט. הוא מארח אותם בסבר פנים יפות, כמיטב המסורת של משפחת אברהם, אך השמועה נפוצה בעיר כי לוט עשה מעשה "שלא ייעשה" והכניס אורחים לביתו. הסדומיים כועסים ומתגודדים מחוץ לבית לוט ותובעים ממנו להוציא את האורחים החוצה על-מנת להתעלל בהם; הוא מנסה להרגיע אותם, אך ללא הצלחה מרובה; המלאכים מביאים אותו אל תוך הבית, ומכים בעיוורון את כל המתגודדים מחוץ לבית.

 

"הוצא מן העיר את כל חתניך ובנותיך" אומרים המלאכים ללוט, ומספרים לו על החורבן העומד להתרגש על העיר בעוד שעות ספורות. לוט המבוהל רץ לספר לחתניו, אך הם מלגלגים עליו; מחוסר ברירה, רק לוט, אשתו ושתי בנותיו יוצאים מן העיר. המלאכים מאפשרים לו להימלט אל העיר צוער, עיר חדשה שלא הגדישה את סאת החטאים, אך מזהירים אותו שלא להסתכל אחורנית.

 

בורא העולם ממטיר אש וגופרית על סדום ועל עמורה ומשמיד את כל יושביה. אשת לוט לא מצליחה להתאפק, מביטה אחורנית והופכת לנציב מלח.

 

בנות לוט נכנסות להריון מאביהן

 

בנות לוט בטוחות כי העולם כולו חרב. הם משקות את לוט יין, ושוכבות עמו. שני בנים נולדו להן: האחד נקרא מואב, ממנו נולד העם המואבי, והשני הוא בן עמי, ממנו נולד העם העמוני.

 

אבימלך חוטף את שרה

 

אברהם ממשיך לנדוד ועובר דירה לגרר. שוב נלקחת שרה לבית המלך המקומי – שמו אבימלך – ושוב אומר אברהם כי היא אחותו. מלאך האלוקים נגלה בחלום הלילה לאבימלך ומזהיר אותו שלא להתקרב לשרה. מדוע לא גילית לי? שואל אבימלך את אברהם, והוא מסביר לו שחשש לחייו אם יחשוף את זהותו האמיתית.

 

אבימלך מבין ומפצה את אברהם בצאן ובקר, עבדים ושפחות.

 

יצחק נולד, ישמעאל מגורש

 

חלפה לה שנה מאז ביקור המלאכים, והבטחתם קויימה: לאברהם ושרה נולד בן. בגיל שמונה ימים מל אותו אברהם, ונקרא שמו בישראל יצחק.

 

שרה, האמא הטריה, חוששת מן ההשפעה השלילית של ישמעאל בן הגר על בנה יצחק, ומורה לאברהם לגרש אותם מן הבית. צר לו לעשות זאת, אך בורא העולם אומר לו לציית לדברי שרה, שכן ביצחק יקרא לו זרע.

 

· לחצו כאן כדי לקרוא עוד על דמותו של ישמעאל

 

הדרך ארוכה ומייגעת; כלו המים מן החמת, והגר משליכה את בנה תחת אחד השיחים ביאוש. מלאך האלוקים מתגלה אליה ומבטיח כי ישמעאל עוד יהיה לגוי גדול. הוא גם מראה לה באר מים סמוך, ממנה היא משקה את הנער הצמא.

 

עקדת יצחק

 

בורא העולם פונה לאברהם ומורה לו לקחת את בנו יחידו, יצחק, ולהעלות אותו לעולה. אברהם משכים בבוקר, נוטל עמו שני נערים וחמור ויוצא אל הדרך. לאחר שלושה ימי הליכה הוא רואה את המקום מרחוק, מבקש מהנערים להמתין ויוצא עם יצחק לעבר ההר.

 

יצחק מתפלא ושואל את אביו: "הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה"? ואברהם משיב לו: "אלוקים יראה לו השה לעולה, בני".

 

על ההר בונה אברהם מזבח, עורך עצים ועוקד את בנו עליהם. הוא אוחז את הסכין, ואז, ברגע האחרון, מלאך האלוקים קורא לו: אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה!

 

כך התגלה לאברהם כי היה זה רק ניסיון, בו הוא עמד בהצלחה. בשכר זה, נאמר לו מן השמים, זרעו ירבה ככוכבי השמים וכחול הים. אברהם מעלה איל לעולה, במקום בנו יצחק.

 

· מאמר מומלץ לקריאה: סיפור העקידה המרתק לפי המדרש

 

לאחר-מכן מתיישב אברהם בבאר-שבע.

 

קישורים לפרשת וירא

 

· קריאת התורה לפרשת וירא עם פירוש רש"י וההפטרה

 

· רמזים וגימטריאות לפרשת וירא

 

· מדור מיוחד לפרשת השבוע כולל דבר תורה, סרטונים ושיעורי וידאו

 

 

 

https://he.chabad.or..._cdo/aid/580953

 

שבת שלום לכולם! (:


 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#12 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 26 אוקטובר 2018 - 13:11

פרשה עמוקה מאד, שבת שלום =] 


 • 0

B O D I R O G A  1 0 


#13 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 02 נובמבר 2018 - 11:49

השבת יגיעו עשרות אלפי יהודים למערת המכפלה בחברון, לרגל פרשת חיי שרה, בה מסופר שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה בכסף מלא, בין היתר, כדי שלא יהיה ספק לשאר הדורות, של מי מערת המכפלה ולא יהיו טענות לגזל.

 

הפרשה, דרך תיאור מציאת השידוך ליצחק,  גם מלמדת אותנו איך לבחור בין זוג לחיים: לפי מידותיו ואישיותו.

האם הוא גומל חסדים? סבלני לסביבתו? אלו השאלות הראשונות והחשובות שיש לשאול לפני בחירת בין זוג.

 

 

פרשת חיי שרה

 

פרשת חיי שרה היא הפרשה החמישית בספר בראשית. היא מביאה את סיפור פטירתה של שרה, על המו"מ שניהל אברהם כדי לרכוש עבורה חלקת קבר, ועל השליחות המיוחדת במהלכה נמצא שידוך ליצחק, ומסתיימת בסיפור פטירתו של אברהם אבינו.

 

הנה סיכום קצר ויפה של פרשת חיי שרה:

 

שרה נפטרה, אברהם קונה את מערת המכפלה

 

בחברון נפטרה שרה1 בגיל 127, ואברהם האבל מחפש חלקת קבר לאשתו.

 

תושבי המקום, החיתיים, מציעים לו חלקת קבורה בחינם; הוא מסרב ורוכש מחיתי בשם עפרון את מערת המכפלה בסכום עתק: ארבע מאות שקל כסף.

 

· [סרטון לצפיה: מערת המכפלה של אבותינו, וגם שלנו]

 

אברהם שולח את אליעזר למצוא שידוך ליצחק

 

אברהם זקן בא בימים, והגיעה השעה לחפש אחר בת-זוג מתאימה לבנו אהובו, יצחק. הוא קורא לעבדו המסור אליעזר ומשביע אותו: צא אל ארץ מולדתי ומצא שם שידוך מתאים.

 

· [מאמר מומלץ לקריאה: מי היה אליעזר עבד אברהם?]

 

אם הנערה לא תרצה לבוא עמי לארץ כנען, האם אקח את בנך לחרן? שואל אליעזר, ואברהם משיב בשלילה מוחלטת. בורא העולם ישלח את מלאכו לפניך ותמצא שידוך מתאים, הוא מוסיף. העבד המסור נשבע שאכן כך יעשה.

 

אל העיר ארם נהרים מגיע אליעזר לפנות ערב כשעמו עשרה גמלים וכל טוב. הוא עומד ליד הבאר ונושא תפילה לבורא עולם: בנות העיר יוצאות לשאוב מים. אבקש מהן להשקות אותי מים, והנערה אשר תעשה זאת ברצון ואף תאמר "שתה, וגם את גמליך אשקה", היא תהיה כלתו של יצחק.

 

עוד תפילתו על שפתיו, ונערה יפת תואר הגיעה אל הבאר. היתה זו רבקה, נכדתו של נחור – אחי אברהם. אליעזר מבקש ממנה להשקותו מים; היא אומרת "שתה, וגם לגמליך אשאב"; העבד הנפעם ממהר להעניק לה תכשיטים כמתנה.

 

אליעזר מבקר בבית רבקה

 

רבקה מזמינה את אליעזר לבית הוריה שם הוא מגולל את סיפורו. רבקה מביעה הסכמה נלהבת לשידוך, ומשפחת רבקה שולחת אותה עם אליעזר בברכות ובאיחולים.

 

בחזרה לכנען, ויצחק נושא את רבקה לאישה

 

אל כנען שבה השיירה לפנות ערב ובאותה העת עמד יצחק בשדה והתפלל. כשראתה אותו רבקה, ירדה מן הגמל וכיסתה את ראשה לכבודו.

 

יצחק מביא את כלתו, רבקה, אל אוהל אמו; הוא נושא אותה לאישה, ואוהב אותה. על חייהם המשותפים נקרא בפרשת השבוע הבאה, פרשת תולדות.

 

פטירתו של אברהם

 

אברהם נושא אישה נוספת בשם קטורה, וגם היא יולדת לו בנים. בגיל 175 הוא נפטר מן העולם, ונקבר בחלקה שרכש בעצמו: מערת המכפלה.

 

גם לישמעאל נולדים בנים, והוא נפטר בגיל 137.

 

· מאמרים מומלצים לקריאה: מי היה ישמעאל, שנקרא בשם "פרא אדם"?

 

· מי הייתה קטורה, פילגשו של אברהם?

 

קישורים לפרשת חיי שרה

 

· קריאת התורה לפרשת חיי שרה עם פירוש רש"י וההפטרה

 

· רמזים וגימטריאות לפרשת חיי שרה

 

· מדור מיוחד לפרשת השבוע עם מאמרים וסיפורים

 

 

https://he.chabad.or..._cdo/aid/584749

 

שבת שלום לכולם! (:


 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#14 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 02 נובמבר 2018 - 14:39

שבת שלום =] 


 • 0

B O D I R O G A  1 0 


#15 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 09 נובמבר 2018 - 11:00

פרשת תולדות

 

הפרשה הקודמת, חיי שרה, סיפרה על נישואי יצחק ורבקה. פרשת תולדותמתמקדת בחייהם המשותפים של יצחק ורבקה ועל הילדים שנולדו להם – שבחרו בדרכים שונות מאוד בחיים...

 

הנה סיכום קצר ויפה של פרשת תולדות, הפרשה השישית בספר בראשית:

 

הריון קשה לרבקה

 

את רבקה נשא יצחק לאישה בגיל ארבעים. כשחולפים השנים ועדיין לא נולדו להם ילדים, מתפלל יצחק לבורא העולם ותפילתו מתקבלת: רבקה הרה. ההתרוצצויות בביטנה גורמות לה לגשת אל הנביא המבשר לה כי עומדים להיוולד לה תאומים. עוד הוא מגלה לה, כי מתאומים אלו יצאו שתי אומות שייאבקו זה בזה.

 

עשו מוכר את הבכורה

 

הנבואה מתגשמת ובבוא היום נולדים להם התאומים. הראשון, אדום ושעיר, מקבל את השם עשו; אחיו יצא כשהוא אוחז בעקב הראשון, ולפיכך קיבל את השם יעקב. כשגדלו, עשו הפך להיות צייד ויעקב בילה את ימיו בלימוד תורה. באחת הפעמים שב עשו מן השדה עייף ולאפו מגיע ריח תבשיל העדשים שמבשל יעקב. עשו הרעב מבקש מאחיו לאכול את התבשיל, ויעקב מסכים בתנאי שימכור לו את בכורתו. עשו מסכים, אוכל ושותה ומלגלג בעיסקה שעשה זה עתה.

 

· מאמר מומלץ לקריאה: כיצד מכר עשו את הבכורה ליעקב?

 

הירידה לגרר והברית עם אבימלך

 

שוב שורר רעב בארץ. האלוקים מתגלה אל יצחק ואומר לו שלא ירד מצרימה, ויצחק מתיישב בגרר. הוא צועד בדרכי אביו ומציג את רבקה כאחותו; המלך המקומי, אבימלך, מגלה כי יצחק ורבקה הם למעשה בני זוג; יצחק מסביר כי הוא עשה זאת מחשש שיפגעו בו, ואבימלך מורה לאנשי המקום שלא לגעת בבני הזוג.

 

לאחר שיצחק מתעשר, מקנאים בו אבימלך ואנשיו ומורים לו לעזוב את המקום. יצחק עובר אל נחל גרר, שם הוא חופר שתי בארות ("עשק" ו"שטנה") הנגזלות על-ידי רועי המקום. הבאר השלישית נשארת ברשותו, והוא קורא לה "רחובות". משם, הוא עובר לבאר שבע, בה מתגלה אליו האלוקים ומבטיח לו כי יהיה עמו.

 

· מאמר מומלץ לקריאה: מדוע חפר יצחק בארות?

 

אבימלך מבקש לכרות ברית של שלום עם יצחק. הוא יוצא בראשות משלחת אל מקום מגורי יצחק, והם אכן כורתים ברית.

 

בגיל ארבעים נושא עשו שתי נשים, המסבות עגמת נפש ליצחק ולרבקה.

 

הברכות

 

לפני מותו, מבקש יצחק המזדקן לברך את בנו בכורו עשו. הוא לא מודע למעשיו הרעים, וכן לעובדה שעשו כבר מכר את בכורתו ליעקב; "צא השדה וצודה לי ציד... בעבור תברכך נפשי בטרם אמות" הוא מורה לבנו.

 

רבקה, שידעה על מעללי עשו, מחליטה כי הברכות מגיעות ליעקב. היא מלבישה אותו בבגדי עשו, וכן בעורות גדיי עיזים כדי לטשטש את ההבדל בין יעקב החלק לעשו השעיר. כשהוא נכנס אל אביו, מתפלא יצחק: הקול קול יעקב, הוא אומר, אך הידים ידי עשו! יעקב מגיש לאביו יין ומטעמים שהכינה רבקה.

 

· (מאמר מומלץ לקריאה: על בגדי החמודות, הבגדים המיוחדים של עשו)

 

יצחק מברך את יעקב: "ויתן לך אלוקים מטל השמים... יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, הוה גביר לאחיך... אורריך ארור, ומברכיך ברוך".

 

בעוד יעקב יוצא, נכנס עשו ומגלה את מה שהתרחש. "בא אחיך במרמה ולקח את ברכתך", מתנצל יצחק; זו לא הפעם הראשונה שהוא נוהג כך – מגיב עשו בכעס, הוא גם נטל את בכורתי; כעת יודע יצחק, כי אכן ראוי היה יעקב לקבל את הברכות.

 

כשעשו בוכה ומבקש ברכה מאביו, אביו מעניק לו ברכה הנופלת בערכה מברכת יעקב. עשו הכועס מבטיח לנקום ביעקב ולרצוח אותו, מיד לאחר מיתת אביו יצחק.

 

יעקב בורח לחרן

 

לאחר ששמעה את הדבר, קוראת רבקה לבנה יעקב ושולחת אותו אל אחיה, לבן, שם יסתתר מחמת עשו. לפני שהוא יוצא לדרך, קורא לו יצחק ומברך אותו שוב. בנוסף לברכות, הוא אומר לו שמצוא שידוך מבנות לבן.

 

יעקב יוצא אל חרן; עשו נושא לאשה את בת דודתו, מחלת בן ישמעאל.

 

מאמרים מומלצים לקריאה לפרשת תולדות   

 

· קריאת התורה לפרשת תולדות עם פירוש רש"י וההפטרה

 

· רמזים וגימטריאות לפרשת תולדות

 

· מדור לפרשת תולדות עם מאמרים, סיפורים וסרטונים

 

 

 

 

 
שבת שלום וחודש טוב לכולם! (:

 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#16 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 09 נובמבר 2018 - 16:48

שבת שלום =] 


 • 0

B O D I R O G A  1 0 


#17 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 16 נובמבר 2018 - 13:23

פרשת ויצא

 

פרשת ויצא היא הפרשה השביעית בספר בראשית. היא ממשיכה את הסיפור אותו קראנו בסוף פרשת תולדות: עשיו מבקש להרוג את יעקב כנקמה על כך שהוא קיבל את הברכות, ויעקב בורח לחרן.

 

הנה סיכום קצר של פרשת ויצא:

 

סולם יעקב

 

לאחר שקיבל את ברכת אביו (בפרשה הקודמת), פותח יעקב במסעו לחרן. בדרכו שוקעת השמש, ויעקב עומד ללון בהר המוריה. הוא נוטל כמה אבנים ומשתמש בהם ככר לראשו.

 

בחלומו הוא רואה סולם המוצב על הארץ, ראשו מגיע השמימה, ומלאכים עולים ויורדים בו. האלוקים מתגלה אליו ומבטיח לו כי יהיה עמו בכל אשר ילך, וכי הארץ עליה הוא שוכב תינתן לזרעו אחריו. "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" אומר לו בורא העולם, ויעקב מתעורר נפעם מהחלום, לוקח את האבן עליה שכב ויוצק עליה שמן. הוא קורא למקום "בית א-ל" ונודר שאם ישוב בשלום יהפוך את האבן לבית אלוקים.

 

יעקב פוגש את רחל ליד הבאר

 

בחרן עושה יעקב את דרכו אל הבאר, שם הוא פוגש ברחל בת דודתו. אביה, הדוד לבן, מציע לו לעבוד עבורו. "איזה שכר תרצה עבור עבודתך"? שואל לבן, ויעקב משיב כי הוא מוכן לעבוד שבע שנים כדי לשאת את רחל, בתו הצעירה של לבן, לאישה.

 

לבן מרמה את יעקב

 

כשהוא מקבל את הסכמת לבן, עובד יעקב במשך שבע שנים רצופות ובבוא העת הוא מבקש את שכרו – רחל. לבן הארמי מערים עליו ונותן לו את לאה, המבוגרת. לא נהוג במקומנו לשאת את הצעירה לפני המבוגרת, הוא "מתנצל", ומציע ליעקב לעבוד שבע שנים נוספות עבור רחל. יחד עם בנותיו, מעניק לבן ליעקב את שתי שפחותיהן: בלהה וזילפה.

 

לאה, בלהה וזלפה מתברכים בילדים, בעוד רחל נשארת עקרה

 

את רחל אוהב יעקב יותר מלאה, אך ללאה נולדים בנים בעוד רחל עקרה. שמות ארבעת בני לאה הראשונים: ראובן ("עתה יאהבני אישי"); שמעון ("שמע ה' כי שנואה אנוכי"); לוי ("הפעם ילוה אישי אלי") ויהודה ("הפעם אודה את ה'").

 

כשהיא הולכת בדרכי שרה סבת בעלה שנתנה את שפחתה הגר לבעלה לאישה, מציעה רחל ליעקב לשאת את שפחתה, בלהה. לבלהה נולדים שני בנים: דן ונפתלי.

 

גם לאה נותנת את שפחתה כאישה ליעקב, ולה נולדים שני בנים: גד ואשר.

 

ראובן מוצא דודאים בשדה. רחל מבקשת מלאה מן הדודאים, ומבטיחה לי כי בשכר זה ישהה עמה יעקב. אלוקים רואה את מאמצי לאה להרות שוב, וללאה נולד בן נוסף: יששכר ("נתן אלוקים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי"). לאחר מכן נולד לה בן נוסף - זבולון ("זבדני אלוקים זבד טוב") וגם בת שנקראת דינה.

 

· מאמר מומלץ לקריאה: מי היו בניו של יעקב אבינו?

 

לרחל נולד בן

 

לאחר שנות עקרות, נולד לרחל בן. היא קוראת לו יוסף, מתוך תקווה כי "יוסף ה' לי בן אחר".

 

יעקב רוצה לשוב הביתה, אך לבן מפציר בו להישאר. הם מסכמים על שכר עבור עבודתו של יעקב – רועה צאן לבן. יעקב מבקש לקבל את הצאן עליהם יופיעו נקודות חומות או טלאים, וצאנו ורכושו של יעקב הולך וגודל.

 

· מאמר מומלץ לקריאה: למה יעקב קנה ומכר כבשים?

 

יעקב שב הביתה לארץ כנען

 

חלפו שנים, ויעקב שומע את בני לבן מתלחשים כי הוא התעשר על חשבון אביהם. הוא מחליט כי הגיע הזמן לשוב הביתה, לארץ כנען, והוא מתייעץ עם רחל ולאה נשותיו. הוא מספר להם על החלום בו מלאך האלוקים ציווה עליו לשוב לארץ מולדתו. רחל ולאה מסכימות בלב שלם לעשות זאת. לדרך הם יוצאים ללא ידיעת אביהם.

 

לפני היציאה רחל ממהרת לגנוב את פסלי אביה, מתוך רצון טוב לגמול אותו מהסגידה לאלילים. היא עושה זאת ללא ידיעת יעקב.

 

המפגש הגורלי עם לבן

 

כשלבן שומע על עזיבתו הפתאומית של יעקב הוא רודף אחריו. בלילה לפני הפגישה הגורלית, אלוקים מתגלה אליו ומתרה בו שלא יפגע ביעקב לרעה.

 

כשהם נפגשים, מתלונן לבן מדוע לא הרשה לו יעקב לנשק לבנותיו ולנכדיו בטרם עזב. כמו-כן, הוא טוען כי יעקב גנב את פסליו.

 

יעקב משיב לו על ראשון ראשון: יצאתי בחשאיות כי חששתי שתגזול את בנותיך ממני. לגבי הפסלים, אינני יודע על מה אתה מדבר. לבן מחפש בכל האוהלים, אך רחל מטמינה את הפסלים תחת הגמל ויושבת עליהם.

 

בסופו של דבר, לאחר שיחה גלויית-לב בה יעקב מגולל במרירות את כל מעללי לבן במשך השנים, כורתים לבן ויעקב ברית ומקימים גל אבנים כמצבה.

 

יעקב מגיע אל ארץ ישראל, שם הוא פוגש במלאכים. למקום ההוא הוא קורא "מחנים".

 

· מאמר מומלץ לקריאה: מלאכים ישראלים, מלאכים חוצניקים, ולמה הרבי גר בחו"ל

 

קישורים שימושיים לפרשת ויצא

 

· טקסט של פרשת ויצא עם פירוש רש"י וההפטרה

 

· רמזים וגימטריאות לפרשת ויצא

 

· האם הדתיים צריכים לעבוד? שיעור תורה לפרשת השבוע עם הרב שניאור אשכנזי

 

· מדור לפרשת השבוע עם מאמרים, סרטונים ועוד

 

 

 

https://he.chabad.or..._cdo/aid/448404

 

שבת שלום לכולם! (:


 • 1
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#18 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 16 נובמבר 2018 - 13:29

שבת שלום =] 


 • 0

B O D I R O G A  1 0 


#19 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 23 נובמבר 2018 - 12:38

השבת יקראו את פרשת וישלח, שעוסקת בין היתר במפגש יעקב ועשיו, אחרי שיעקב ברח מפני עשיו שביקש לפגוע בו.

 

אחד השירים המוכרים מהשנים האחרונות, זה השיר "קטונתי מכל החסידים" של יונתן רזאל, שלקוח מפרשת השבוע.

לפני המפגש עם עשיו, יעקב מתפלל ומבקש שהמפגש יעבור בשלום:

 

"קטונתי מכל החסידים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא..."

 

 

 

שיר אחר שקשור לפרשה, זה השיר שמתאר את המאבק בין יעקב למלאך המסופר בפרשת השבוע:

 

"ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר".

 

 

 

 

פרשת וישלח

 

פרשת וישלח נפתחת בתיאור המפגש הגורלי בין יעקב לאחיו לאחר למעלה מעשרים שנות נתק. לאחר שבפרשת ויצא מסופר על מסע יעקב לחרן, נישואיו עם רחל ולאה, בלהה וזלפה ו-12 הילדים שנולדו להם, פרשת וישלח מספרת על מסעו של יעקב בחזרה הביתה, לארץ כנען.

 

לפניכם סיכום קצר ויפה של פרשת וישלח:

 

יעקב חוזר לארץ כנען ונפגש עם אחיו

 

יעקב יוצא לארץ כנען, ובדרך הוא מנסה ליישר את ההדורים עם אחיו, עשו. הוא שולח שלוחים שיפייסו אותו, אך הם שבים ומעדכנים אותו שפני אחיו למלחמה.

 

הוא מחליט להתגונן בשלוש דרכים שונות: ראשית, הוא מחלק את העם לשני מחנות. אם יותקף, חלילה, מחנה אחד, ינצל המחנה השני. שנית, הוא נושא תפילה לבורא עולם שיציל אותו מכוונותיו של עשו. לבסוף, הוא מכין מנחה הכוללת בקר וגמלים, ושולח אותה לאחיו.

 

הוא חוצה את נחל יבוק, מעביר את נשיו ובניו, שב כדי להעביר פכים קטנים ושם הוא פוגש באיש מסתורי, מלאך שהיה שייך למחנה עשו. יעקב נאבק בגבורה אך המלאך מצליח לנקוע את כף ירכו. כשעולה השחר, מבקש המלאך מיעקב לתת לו ללכת לעבודת היום, אך יעקב אומר "לא ארשה לך ללכת, אלא אם תעניק לי ברכה". המלאך מעניק לו ברכה ואומר לו ששמו יקרא מהיום והלאה ישראל, "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל". לזכר מאבק זה, היהודים לא אוכלים את גיד הנשה עד היום הזה.

 

· מאמר מומלץ לקריאה: מאבקו של יעקב והמלאך, על-פי המדרשים

 

סוף-סוף התרחש המפגש הגורלי ולאחר שנים של פרידה נפגשו האחים – יעקב ועשו. למראה המשפחה הגדולה התעוררו רחמיו של עשו והוא מנשק את יעקב. הוא מסרב לקחת את המנחה, אך יעקב מפציר בו והוא ניאות. עשו מציע ליעקב להצטרף עמו לעבר עירו, שעיר, אך יעקב מתנצל ומסביר כי הצאן והילדים לא יעמדו במסע מהיר ועלולים למות בפתאומית. לחילופין, הוא מציע שעשו יסע לבדו והוא יצטרף אליו מאוחר יותר.

 

(הערה: למרות שבפרשת השבוע – וגם בפרשות לאחר-מכן – יעקב לא נסע לעבר שעיר, הבטחתו של יעקב תתקיים בביאת המשיח, כפי שנאמר בפסוק "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו")

 

האחים נפרדים, עשו יוצא לעירו ויעקב חונה בסוכות, ולאחר-מכן בשכם שם הוא בונה מזבח.

 

· מאמר מומלץ: על המפגש בין יעקב ועשו לפי תורת הקבלה

 

אונס דינה ונקמת האחים

 

במקום המגורים החדש, העיר שכם, יוצאת דינה בתו של יעקב לטיול קצר. שכם, בנו של המושל המקומי חמור, אונס אותה ומבקש לשאת אותה לאישה. יעקב ששומע על המאורעות ממתין לבניו – הנמצאים בשדה – וכשהם שבים הביתה, הוא משתף אותם במתרחש.

 

כאשר חמור בא עם בנו, שכם, להציע נישואין לדינה, מערימים עליו האחים ומסבירים לו כי הם יסכימו להצעת הנישואין אך ורק אם חמור, שכם וכל בני עירו ימולו את עצמם. "לחרפה היא לנו להתחתן עם כאלו שאינם נימולים" הם מסבירים. שכם וחמור עושים עבודת הסברה נפלאה ומשכנעים את כל בני העיר למול את עצמם, וביום השלישי לאחר המילה, היום הקשה ביותר, באים שמעון ולוי, הורגים את כל אנשי העיר לפי חרב, ואת אחותם, דינה, לוקחים מבית שכם. לאביהם הם מסבירים כי הם לא יכלו לעמוד מנגד ולראות את כבוד אחותם מחולל.

 

אלוקים מתגלה ליעקב ומצוה עליו לעלות לבית א-ל ולבנות לו מזבח. יעקב מצוה על משפחתו להיטהר מכל האביזרים האליליים שלהם, והוא טומן אותם תחת העץ. הם נוסעים, ופחד אלוקים נפל על כל הסובבים אותם ואיש לא העז לתוקפם.

 

יעקב מקבל את השם ישראל; רחל יולדת בן נוסף, ומתה

 

דבורה, מינקת רבקה, מתה ונקברת תחת האלה.

 

אלוקים מתגלה אל יעקב ואומר לו כי שמו יקרא מהיום והלאה ישראל. הוא מבטיח לו כי הוא יפרה וירבה וכי הארץ תינתן לבניו.

 

בדרך, ליד העיר אפרת, עומדת רחל ללדת מתוך קשיים גדולים. דקות ספורות לפני הלידה, המילדת מבשרת לה שעומד להולד לה בן – אך רחל לא הספיקה לראות ממנו נחת רב, שכן היא נפטרה מיד לאחר הלידה. היא כינתה אותו "בן אוני" – בן צערי, אך יעקב קרא לו בנימין.

 

· שיעור מומלץ לצפיה: למה רחל לא נקברה במערת המכפלה? עם הרב שניאור אשכנזי

 

פטירת יצחק

 

יצחק נפטר בגיל 180, ויעקב ועשו בניו קוברים אותו במערת המכפלה.

 

בסיום הפרשה מפרטת התורה את זרע עשו ואת המלכים שמלכו באדום.

 

קישורים לפרשת וישלח

 

· קריאת התורה לפרשת וישלח עם פירוש רש"י וההפטרה

 

· רמזים וגימטריאות לפרשת וישלח

 

· מדור לפרשת וישלח עם מאמרים, סיפורים וסרטוני וידאו

 

 

 

https://he.chabad.or..._cdo/aid/451376

 

שבת שלום לכולם! (:


 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#20 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 30 נובמבר 2018 - 13:56

פרשת וישב

 

יעקב יושב בארץ כנען. בין יוסף ואחיו מתפתחת מריבה הנובעת מסיבות שונות: ראשית, יוסף נוהג לדווח לאביו על מעשים לא טובים של אחיו, והם, כמובן, שונאים אותו בשל כך; בנוסף, יעקב מחבב את יוסף יותר מכל בניו ואף עושה לו כתונת פסים מיוחדת, דבר המעורר את קנאת האחים; ולבסוף, יוסף חולם שני חלומות המנבאים שהוא עתיד לשלוט על אחיו (בחלום הראשון אלומות השיבולים של אחיו משתחוות לאלומתו, בשני, השמש, הירח ואחד-עשר כוכבים – רמז לאביו, אמו ואחיו – משתחווים לו).

 

בניגוד לבניו, יעקב מבין כי בחלומות אלו טמון חזיון נבואי והוא שומר בליבו את דבר החלומות.

 

כשבני יעקב יוצאים לרעות את צאנם בשכם, יעקב שולח את בנו חביבו, יוסף, לדרוש בשלומם. למרות שהוא מודע היטב לשנאה העזה שהם רוחשים לו הוא לא מהסס ומקיים את פקודת אביו. האחים המבחינים ביוסף המתקרב עורכים התייעצות זריזה: רובם חפצים להרוג אותו, אך ראובן מציל אותו ומציע להשליך אותו אל הבור המלא בנחשים ועקרבים.

 

קבוצת ישמעאלים עוברת במקום והאחים – בהצעת יהודה – מוכרים אותו לישמעאלים. יחדיו הם בונים סיפור כיסוי עבור אביהם הזקן: חיה רעה טרפה אותו. את כתונת הפסים של יוסף הם קורעים, טובלים בדם שעיר עיזים ומביאים אותה ליעקב. "זוהי כתונת בני, חיה רעה אכלתהו"! מתאבל יעקב, קורע את בגדיו בצער ומסרב לקבל ניחומים על בנו.

 

יוסף נמכר שוב: הפעם לקבוצת מדיינים. הם, מוכרים אותו למצרים שם אחד משרי פרעה בשם פוטיפר קונה אותו לעבד.

 

האחים מתחרטים על מעשיהם, ומאשימים את יהודה במכירת יוסף. "לו היית אומר לנו להשיב אותו לאבא, היינו עושים זאת". יהודה עובר להתגורר הרחק מאחיו, שם הוא נושא לאישה את בתו של אדם בשם שוע.

 

ליהודה נולדים שלושה בנים: ער, אונן ושלה. ער נושא את תמר לאישה, אך בטרם נולדו לו ילדים ממית אותו האלוקים בשל חטא חמור שעשה. האח, אונן, מתחתן עם תמר, אך גם הוא חוטא ואלוקים ממית אותו. תמר מבקשת מחמיה, יהודה, להתחתן עם האח השלישי, שלה. אך יהודה החושש כי תמר מביאה מזל רע לבעליה, דוחה אותה בקש.

 

עז חפצה של תמר להביא ילדים ממשפחת יהודה, והיא מתכננת מעשה נועז: היא מתחפשת לזונה ויושבת בצד הדרך בה יהודה הולך כדי לגזוז את צאנו. כשיהודה מבקש לבוא אליה, היא מבקשת ממנו תשלום. יהודה מבטיח לתת גדי עיזים, ותמר לא מרפה ומבקשת משכון. יהודה מעניק לה טבעת, מקל ובגד כמשכון.

 

לאחר-מכן הוא שולח את ידידו וגדי עיזים בידו כדי לפדות את המשכון, אך הוא לא מוצא את האישה המסתורית. יהודה מורה לו להפסיק לחפש כדי שלא לגרום לו להתבזות.

 

תמר נכנסת להריון; כשהדבר נודע ליהודה הוא מבקש לשרוף אותה (על-פי ההלכה, תמר נחשבת 'יבמה' – כלומר מיועדת להינשא לאח בעלה המת, ואם זינתה - עונשה מוות). תמר לא מביישת אותו ברבים, ושולחת לו את המקל, הטבעת והבגד. "האם הינך מזהה חפצים אלו? אני בהריון מבעל חפצים אלו".

 

יהודה מודה כי הוא אכן האב, וחייה של תמר ניצלו. לתמר נולדים שני בנים: פרץ וזרח.

 

במצרים, יוסף מתמנה לנהל את משק הבית של פוטיפר והוא עושה זאת בהצלחה מרובה. אשת פוטיפר חושקת ביוסף, ומנסה לפתות אותו לשכב עמה אך הוא מסרב בתוקף. "איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים"? הוא שואל.

 

כשמגיע יום חג למצרים, מנצלת אשת פוטיפר את ההזדמנות. היא לא מצטרפת לחוגגים בתואנה שהיא לא חשה בטוב, וכשיוסף מגיע לעשות מלאכתו היא אוחזת בבגדו ותובעת ממנו לשכב עמה. הוא נמלט ומשאיר את בגדו בידיה. כשהיא רואה שמבוקשה לא יעלה בידה, היא מאשימה את יוסף בניסיון אונס ופוטיפר הכועס מושיב את יוסף בכלא, כעונש.

 

גם בכלא מצליח האלוקים את דרכו של יוסף. הוא מופקד לשרת את שר המשקים ושר הטבחים – שנאסרו על-ידי פרעה כעונש על התרשלות במלאכתם. יום אחד שני השרים חולמים חלומות: שר המשקים חולם כי הוא סוחט ענבים, עושה מהם יין ומוזג כוס לפרעה; שר האופים חולם כי על ראשו סלים מלאים במאפים, וציפור נוגסת במיני המאפה.

 

יוסף פותר להם את חלומותיהם: את שר המשקים עומד פרעה להוציא מן הכלא ולהשיב לתפקידו; את שר האופים עומד פרעה לתלות על עץ.

 

"כשתשחרר מן הכלא" מבקש יוסף משר המשקים, "אל נא תשכח אותי, הנער העברי היושב בכלא ללא עוול בכפו".

 

פתרונות יוסף מתקיימים, אך שר המשקים שוכח את יוסף, והוא נמק בכלא שנתיים נוספות.

 

 

https://he.chabad.or..._cdo/aid/454203

 

שבת שלום לכולם! (:


 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#21 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 30 נובמבר 2018 - 14:28

שבת שלום בשורות טובות =] 


 • 0

B O D I R O G A  1 0 


#22 חרישי הוא הלילה ואפל

חרישי הוא הלילה ואפל

  מי כמוך באלים יה

 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 02-ספטמבר 13
 • מספר משתמש: 87424

פורסם 30 נובמבר 2018 - 20:02

שבת שלום 😊
 • 0

"גבירותיי ורבותיי אנחנו בדקה ה88, הפועל פוג'יקום תל אביב עולה ליתרון 2-1. כובש את השער... בבעיטת אחד עשר מטר... מספר 16... עומררררררר... (דמארייייי!) עומררר..."

"למה לא צעקתם דמארי?"

הכי גדול, הכי יפה, הכי מצליח

מועדון אחד לפני כולם


#23 החתול הצהוב

החתול הצהוב
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 23-אוגוסט 10
 • מספר משתמש: 29074

פורסם 30 נובמבר 2018 - 20:13

הפרשה של הבר מצווה שלי
 • 0

72

 

שחיתות*

מושחתים*

מושחת*


#24 נועם שוהם

נועם שוהם
 • מנהלים
 • הצטרף: 08-ספטמבר 03
 • מספר משתמש: 10

פורסם 07 דצמבר 2018 - 14:11

מזל טוב לאורן (:

 

מי שמדליק נרות חנוכה, שישים לב שהוא מדליק אותן לפני כניסת שבת (ב-16:14 לפי זמן תל אביב).

מדליקים קודם נרות חנוכה ואח"כ נרות שבת.

 

פרשת מקץ

 

יוסף נמק בכלא שנתיים ימים, עד שפרעה חולם בלילה אחד שני חלומות מוזרים: בחלום הראשון שבע פרות רזות וצנומות אוכלות שבע פרות יפות ובריאות; בחלום השני, שבע שיבולים דקות ושדופות בולעות את שבעת השיבולים היפות והמלאות.

 

בבוקר פרעה קורא לכל חרטומי מצרים וחכמיה אך איש לא יודע לפתור את החלומות. שר המשקים נזכר ביוסף, הנער העברי היושב בבית-הכלא, ומספר לפרעה כיצד פתר יוסף את חלומותיו – ואת חלומות שר האופים – בהצלחה. פרעה מתפעל ומזמין את יוסף לפתור את חלומותיו.

 

לאחר שהסתפר והחליף את בגדיו, יוסף פותר את החלום:

 

שבע שנות שובע עומדות להגיע אל הארץ אך מיד לאחריהם יגיעו שבע שנות רעב. הרעב יהיה גדול כל-כך, עד שהוא "יבלע" את השובע הגדול ששרר קודם לכן. אני מציע – ממשיך יוסף – שתמנה פקידים מיוחדים שיאגרו תבואה לקראת הרעב הגדול.

 

"אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין חכם ונבון ממך"! קורא פרעה בהתפעלות, וממנה את יוסף למשנה למלך, מעניק לו את טבעתו ונותן לו את אסנת, בתו של פוטיפר (אדונו לשעבר) לאישה.

 

יוסף ממהר ליישם את התכנית ואוגר מזון רב לקראת שנות הרעב. בשנות הרווחה נולדים לו שני בנים: מנשה ("כי נשני (השכיחני) אלוקים את כל עמלי ואת בית אבי") ואפרים ("כי הפרני אלוקים בארץ עניי").

 

שנות השובע מסתיימות במהירות, ורעב שורר בעולם כולו. המצרים הרעבים נאלצים לבקש מיוסף תבואה מן המחסנים, ורבים נוהרים מרחבי תבל כדי לרכוש מזון בכסף מלא.

 

בין הבאים: עשרת אחי יוסף, שנשלחו על-ידי אביהם. בנימין נשאר בבית מחשש יעקב "פן יקראנו אסון".

 

יוסף מזהה את אחיו אך הם לא מזהים אותו. הוא מאשים אותם שהם מרגלים וכי באו לתכנן כיצד לכבוש את מצרים. האחים, בניסיון התגוננות, גוללים את

סיפור חייהם. באנו מארץ כנען, הם מספרים. יש לנו עוד שני אחים – האחד (יוסף) נעלם, והשני (בנימין) נשאר בבית. יוסף לא משתכנע ומציע להם לאמת את דבריהם: כולם ישארו במאסר, ואח אחד ישוב לארץ כנען כדי להביא את בנימין.

 

בבית הכלא הם יושבים במשך שלושה ימים, ולבסוף יוסף משחרר את כל האחים חוץ משמעון, אותו הוא עוצר כבן ערובה עד שהם ישובו עם בנימין.

 

כשהם משוחחים בינם לבין עצמם בלשון הקודש (בהנחה שיוסף, ה"מצרי", לא מבין את השפה) הם מכים על חטא. "נענשנו בעונש כזה מכיוון שלא שמענו לתחנוני יוסף כאשר מכרנו אותו". יוסף שומע, מתרגש ובוכה בחשאי.

 

בדרך הביתה הם מגלים שבדרך מסתורית הכסף ששילמו עבור המזון שרכשו הושב לשקם. הם חוששים כי מישהו רוקם להם עלילת שווא, מחוסר ברירה הם שבים הביתה, אל יעקב היושב בארץ כנען.

 

לאחר שהוא שומע את הסיפור יעקב לא מאפשר להם לקחת את בנימין. "יוסף איננו, שמעון איננו, ואת בנימין תקחו"? הוא שואל במר נפשו. אך כשהרעב גובר ולא נותרת ברירה, יהודה מתחייב להשיב את בנימין בשלום ויעקב מסכים באי-רצון.

 

הם שבים למצרים, הפעם עם בנימין. יוסף מסביר להם פנים וכשהוא פוגש את בנימין – אחיו מאמו – נכמרים רחמיו והוא יוצא אל חדר אחר כדי לבכות. לאחר-מכן הוא עורך סעודה עבורם, מחלק להם מנות ולבנימין מעניק מנה גדולה יותר.

 

לפני שהם יוצאים יוסף מצווה שוב להשיב את הממון אל שקיהם, ולהטמין את גביע הכסף שלו בשק בנימין. לאחר הליכה קצרה רודף הממונה על בית יוסף אחרי האחים וגוער בהם: מדוע גנבתם את גביע הכסף של אדוני? הם מכחישים בתוקף, ואחרי חיפוש קצר הגביע נמצא בשק בנימין. הם שבים אל יוסף בבושת פנים, ויוסף מציע: הגנב יענש ויהיה עבד שלי, ואתם תוכלו לשוב בשלום הביתה, אל אביכם.

 

 

https://he.chabad.or..._cdo/aid/456512

 

שבת שלום, חנוכה שמח וחודש טוב לכולם! (:


 • 0
"עוד אבנך ונבנית".מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך."מהרסיך ומחרביך ממך יצאו".הגיע הזמן שזה יחזור- "אני לא גינה!", "מה זאת אומרת? :|" all you need is... :)

#25 BODIROGA10

BODIROGA10
 • משתמשים רשומים
 • הצטרף: 05-יולי 13
 • מספר משתמש: 81573

פורסם 07 דצמבר 2018 - 14:39

שבת שלום , חודש טוב וחג אורים שמח :)  


 • 0

B O D I R O G A  1 0 

0 משתמשים קוראים נושא זה

0 משתמשים, 0 אורחים, 0 משתמשים אנונימיים