Jump to content

בחירות 2021, עונה רביעית


פנחס שוף
 שתף

Recommended Posts

לפני4 שעות , Krishi said:

 

"הטרלה" חחח אתה משעשע, סער ולפיד שהיו בעד החוק פתאום נגד?  

הצעה שאף עצמאי לא היה רוצה שתיושם? חח קודם כל החוק לא קובע העלאת דמי הביטוח לא יודע מאיפה הבאת את השטות הזאת. אם כבר הסוגיה היא האם דמי הביטוח יהיו מנדטוריים או וולונטריים (והרי שלמדינה אין אינטרס באופן ברור לעשות את הביטוח באופן וולונטרי, גם לשאר האזרחים אין אינטרס כזה).

דבר שני אם זה כזה חוק נוראי שאף עצמאי לא היה רוצה שייושם אז למה פורום העצמאים יצא נגד פסילת החוק? וגם לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל? וגם נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה? 

 

למען שמירת הקואליציה והמשמעת הקואליציונית קארה בגד בטיקט היחיד שלו שאיתו נכנס לכנסת חחח 

 

 

אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, הביטוח לאומי לא יתחיל לפזר יותר כסף על אותו בסיס הכנסות, הוא יקרוס תוך זמן קצר. לכן ההצעה הזאת היא לא יותר מהטרלה ולא באמת הייתה מיטיבה עם העצמאיים. אם הייתה מיושמת דמי הביטוח היו מאמירים או שכל המנגון היה קורס ומשאיר אחריו אדמה חרוכה. הסוגיה הזאת רק משקפת את מה שהיה צריך להיעשות מזמן במדינת ההסתדרות שלנו, לבטל את המוסד הזה כליל ולפתוח את השוק לביטוחים פרטיים. הסיבה שעד היום לא נעשתה שום רפורמה אמיתית במוסד המסואב הזה היא בגלל היכנעות לקבוצות לחץ כמו החרדים שנשענים על הקצבאות של הביטוח הלאומי

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, NewGeneration said:

אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, הביטוח לאומי לא יתחיל לפזר יותר כסף על אותו בסיס הכנסות, הוא יקרוס תוך זמן קצר. לכן ההצעה הזאת היא לא יותר מהטרלה ולא באמת הייתה מיטיבה עם העצמאיים. אם הייתה מיושמת דמי הביטוח היו מאמירים או שכל המנגון היה קורס ומשאיר אחריו אדמה חרוכה. הסוגיה הזאת רק משקפת את מה שהיה צריך להיעשות מזמן במדינת ההסתדרות שלנו, לבטל את המוסד הזה כליל ולפתוח את השוק לביטוחים פרטיים. הסיבה שעד היום לא נעשתה שום רפורמה אמיתית במוסד המסואב הזה היא בגלל היכנעות לקבוצות לחץ כמו החרדים שנשענים על הקצבאות של הביטוח הלאומי

גניבת דעת מובהקת

המצב היום הוא שעצמאי ושכיר משלמים שיעור דמי ב"ל די דומה (השכיר משלם 1-2 אחוז יותר), אבל בין חצי ל3/4 מדמי הביטוח של השכיר משולמים ע"י המעסיק כלומר לא יוצאים לו מהכיס. 

עכשיו בוא נדבר על מה מקבלים בתמורה: השכיר מקבל רשת ביטחון והעצמאי מקבל צינור 6 אינץ' עטוף בנייר זכוכית. המשמעות דה פקטו היא שהעצמאיים במדינה מסבסדים את השכירים. ככה פשוט.

יווצר בור בביטוח הלאומי? אין שום בעיה- יועלו דמי הביטוח לכולם וזה יכוסה. 

Link to comment
Share on other sites

לפני3 שעות , ravid said:

גניבת דעת מובהקת

המצב היום הוא שעצמאי ושכיר משלמים שיעור דמי ב"ל די דומה (השכיר משלם 1-2 אחוז יותר), אבל בין חצי ל3/4 מדמי הביטוח של השכיר משולמים ע"י המעסיק כלומר לא יוצאים לו מהכיס. 

עכשיו בוא נדבר על מה מקבלים בתמורה: השכיר מקבל רשת ביטחון והעצמאי מקבל צינור 6 אינץ' עטוף בנייר זכוכית. המשמעות דה פקטו היא שהעצמאיים במדינה מסבסדים את השכירים. ככה פשוט.

יווצר בור בביטוח הלאומי? אין שום בעיה- יועלו דמי הביטוח לכולם וזה יכוסה. 

המוסד הזה שבור מיסודו בגלל שהוא לא נועד באמת לבטח את אזרחי ישראל ל"מקרה אסון בגלל מחלה/תאונה" אלא זה פשוט עוד מוסד למציצת כסף מהאזרחים משלמי המיסים בשביל לממן אוכלוסיות שיושבות על השיבר של המדינה, חרדים/ערבים שמלכתחילה לא היו משולבים במעגל העבודה ומתקיימים מהקצבאות של הביטוח הלאומי. בגלל זה המוסד הזה עם כל ההכנסות מהאזרחים שמשלמים את הדמי ביטוח כל חודש, עדיין מוציא כל חודש על הקצבאות יותר ממה שהם מכניסים מהאזרחים(בשביל להמשיך להתקיים הוא מקבל השלמה מהאוצר), זה פשוט פונזי בחסות המדינה במסווה של "ביטוח"

 

על פי דו"חות של ביטוח לאומי בשנה רגילה, לא בשנת קורונה, ההוצאות של ביטוח לאומי על דמי אבטלה לשכירים הוא רק 5% מסך כל ההוצאות. לא שם קבור הכסף.

 

לגבי העלת דמי הביטוח, זה פתרון שאף אחד לא ירצה, וגם אם זה יקרה הרי ברור לכולם שרוב דמי הביטוח שנשלם אקסטרא יבלעו במנגון ואצל הפקידים ובסוף בנטו נקבל הרבה פחות מאשר שהיינו מקבלים אם פשוט היינו חוסכים את הכסף הזה לבד בקופת חיסכון.

Link to comment
Share on other sites

לפני7 שעות , NewGeneration said:

המוסד הזה שבור מיסודו בגלל שהוא לא נועד באמת לבטח את אזרחי ישראל ל"מקרה אסון בגלל מחלה/תאונה" אלא זה פשוט עוד מוסד למציצת כסף מהאזרחים משלמי המיסים בשביל לממן אוכלוסיות שיושבות על השיבר של המדינה, חרדים/ערבים שמלכתחילה לא היו משולבים במעגל העבודה ומתקיימים מהקצבאות של הביטוח הלאומי. בגלל זה המוסד הזה עם כל ההכנסות מהאזרחים שמשלמים את הדמי ביטוח כל חודש, עדיין מוציא כל חודש על הקצבאות יותר ממה שהם מכניסים מהאזרחים(בשביל להמשיך להתקיים הוא מקבל השלמה מהאוצר), זה פשוט פונזי בחסות המדינה במסווה של "ביטוח"

 

על פי דו"חות של ביטוח לאומי בשנה רגילה, לא בשנת קורונה, ההוצאות של ביטוח לאומי על דמי אבטלה לשכירים הוא רק 5% מסך כל ההוצאות. לא שם קבור הכסף.

 

לגבי העלת דמי הביטוח, זה פתרון שאף אחד לא ירצה, וגם אם זה יקרה הרי ברור לכולם שרוב דמי הביטוח שנשלם אקסטרא יבלעו במנגון ואצל הפקידים ובסוף בנטו נקבל הרבה פחות מאשר שהיינו מקבלים אם פשוט היינו חוסכים את הכסף הזה לבד בקופת חיסכון.

הנושא הוא לא ביטוח לאומי בעד ונגד אלא דמי אבטלה לעצמאיים

Link to comment
Share on other sites

לפני6 שעות , ravid said:

הנושא הוא לא ביטוח לאומי בעד ונגד אלא דמי אבטלה לעצמאיים

ע"פ ההצעה שהועלתה להצבעה הנושא כרוך אחד בשני, בגלל זה קארה הצביע נגד. לפי מה שהבנתי הוא הולך להפריד את התשלום של העצמאיים לכיסוי האבטלה ויקים מערך אחר שלא קשור לביטוח לאומי, זה יהיה וולנטרי.

Link to comment
Share on other sites

לפני8 שעות , NewGeneration said:

ע"פ ההצעה שהועלתה להצבעה הנושא כרוך אחד בשני, בגלל זה קארה הצביע נגד. לפי מה שהבנתי הוא הולך להפריד את התשלום של העצמאיים לכיסוי האבטלה ויקים מערך אחר שלא קשור לביטוח לאומי, זה יהיה וולנטרי.

 

מה שהוא מציע לא יהיה ישים וזה באמת יעלה את המחיר של דמי הביטוח שעצמאים ישלמו. 

המדינה לא תסכים שהביטוח יהיה וולנטרי כי זה אומר שהסיכון מבחינתה גבוה יותר להוצאות מאשר להכנסות. ורוב מי שירצה ביטוח כזה יהיו כאלה שהם מראש בקבוצת סיכון גבוה. וידרשו מהם פרמיה גבוה מאוד כי הם יהיו קבוצה מצומצמת שבמקרה שאחד מהם יהיה מובטל הוא יקבל הרבה יותר ממה שהוא מכניס (כך שהקבוצה תהיה אפילו יותר מצומצמת כי לא הרבה יוכלו להרשות לעצמם או ירצו לשלם סכום כזה גבוה, יעדיפו לקחת את הסיכון). ואז המדינה תצטרך למצוא את הכסף ממקום אחר שזה אומר מהכיס שלי ושלך. 

אגב החוק מדבר שכן יהיה מערך נפרד לביטוח של עצמאים, פשוט לא וולנטרי. הרבה יותר הגיוני, ויוריד את המחיר של הביטוח (בניגוד למה שאמרת). 

 

Link to comment
Share on other sites

לפני2 שעות , Krishi said:

 

מה שהוא מציע לא יהיה ישים וזה באמת יעלה את המחיר של דמי הביטוח שעצמאים ישלמו. 

המדינה לא תסכים שהביטוח יהיה וולנטרי כי זה אומר שהסיכון מבחינתה גבוה יותר להוצאות מאשר להכנסות. ורוב מי שירצה ביטוח כזה יהיו כאלה שהם מראש בקבוצת סיכון גבוה. וידרשו מהם פרמיה גבוה מאוד כי הם יהיו קבוצה מצומצמת שבמקרה שאחד מהם יהיה מובטל הוא יקבל הרבה יותר ממה שהוא מכניס (כך שהקבוצה תהיה אפילו יותר מצומצמת כי לא הרבה יוכלו להרשות לעצמם או ירצו לשלם סכום כזה גבוה, יעדיפו לקחת את הסיכון). ואז המדינה תצטרך למצוא את הכסף ממקום אחר שזה אומר מהכיס שלי ושלך. 

אגב החוק מדבר שכן יהיה מערך נפרד לביטוח של עצמאים, פשוט לא וולנטרי. הרבה יותר הגיוני, ויוריד את המחיר של הביטוח (בניגוד למה שאמרת). 

 

כתבת פה הרבה מלל שלא אומר שום דבר ועם תזה שגויה מיסודה, כי בכל שנה הביטוח הלאומי מוציא פי 2 יותר ממה שהוא מכניס. בהצעת החוק שנדחתה המערך שהוצע כפוך לביטוח לאומי והוא היה אחראי עליו. ביטוח לאומי לא יתמודד עם חלוקת כספים לאבטלה של עצמאיים על אותו בסיס הכנסות, 50% מההוצאות של ביטוח לאומי לקצבאות, אבטלה וכו' לאזרחים מגיע מתקצוב של משרד האוצר, הדמי גבייה שלהם לא מספיקים להוצאות לכן הם מקבלים את אותה השלמה מהאוצר. החשבים בביטוח לאומי יודעים את זה מצוין ולכן אם הצעת החוק הזאת הייתה עוברת זה בהכרח היה מוביל לעלייה בדמי הביטוח בכפייה עבור כל העצמאיים ויתכן גם לשכירים, ובסוף לא עשינו עם זה שום דבר, עוד חליבת כספים מהאזרחים עבור מוסד מסואב וארכאי שרק שואב את הכספים של משלמי המיסים

Link to comment
Share on other sites

לפני12 שעות , NewGeneration said:

כתבת פה הרבה מלל שלא אומר שום דבר ועם תזה שגויה מיסודה, כי בכל שנה הביטוח הלאומי מוציא פי 2 יותר ממה שהוא מכניס. בהצעת החוק שנדחתה המערך שהוצע כפוך לביטוח לאומי והוא היה אחראי עליו. ביטוח לאומי לא יתמודד עם חלוקת כספים לאבטלה של עצמאיים על אותו בסיס הכנסות, 50% מההוצאות של ביטוח לאומי לקצבאות, אבטלה וכו' לאזרחים מגיע מתקצוב של משרד האוצר, הדמי גבייה שלהם לא מספיקים להוצאות לכן הם מקבלים את אותה השלמה מהאוצר. החשבים בביטוח לאומי יודעים את זה מצוין ולכן אם הצעת החוק הזאת הייתה עוברת זה בהכרח היה מוביל לעלייה בדמי הביטוח בכפייה עבור כל העצמאיים ויתכן גם לשכירים, ובסוף לא עשינו עם זה שום דבר, עוד חליבת כספים מהאזרחים עבור מוסד מסואב וארכאי שרק שואב את הכספים של משלמי המיסים

 

נכון, הביטוח הלאומי באמת מדמם כסף. אבל פה מדובר על משהו חדש שרוצים לייסד שיהיה בנפרד, אז הגיוני שמראש הם דואגים שלא להגיע למצב כזה. גם בביטוח הנפרד האוצר יוסיף סכום ששווה לתקבולים שיתקבלו מהעצמאים כך לפי הצעת החוק.

דווקא ביטוח וולנטרי היה מעלה את דמי הביטוח בעוד שלמנדטורי יש הרבה יותר סיכוי לשרוד בתעריף של היום. 

Link to comment
Share on other sites

חח זה מצחיק אבל זה בדיוק מה שהם אומרים - עדיף לשרוף את המדינה העיקר לא נתניהו. ברגע שהם מפרקים את הממשלה ומצטרפים לליכוד ישר יש ממשלה נורמלית. למה שהם לא יהיו אלה שיפרשו? מחזיקים מדינה שלמה בת ערובה. 

Link to comment
Share on other sites

35 דקות לפני, Krishi said:

חח זה מצחיק אבל זה בדיוק מה שהם אומרים - עדיף לשרוף את המדינה העיקר לא נתניהו. ברגע שהם מפרקים את הממשלה ומצטרפים לליכוד ישר יש ממשלה נורמלית. למה שהם לא יהיו אלה שיפרשו? מחזיקים מדינה שלמה בת ערובה. 

אני לא רואה בינתיים שהמדינה נשרפת. עם כל תרחישי "יום הדין" שראש הכת מנסה להפחיד את חסידיו, זה עדיין לא קרה. הפדיחה בטלגרם פשוט חושפת את הבלוף שהארכי-נוכל לא באמת מאמין בכל החרא שהוא מוציא מהפה על "חיסול המדינה" כי אם כן, הרי כבר מזמן היה מקריב את שאיפותיו הפוליטיות בשביל טובת המדינה, לא כך? אבל החסידים הביביסטים בלוליינות מרשימה ינסו להסביר עכשיו איך הכל מסתדר לפי הכוכבים ונתניהו בעצם התכוון למשהו אחר

Link to comment
Share on other sites

14 דקות לפני, NewGeneration said:

אני לא רואה בינתיים שהמדינה נשרפת. עם כל תרחישי "יום הדין" שראש הכת מנסה להפחיד את חסידיו, זה עדיין לא קרה. הפדיחה בטלגרם פשוט חושפת את הבלוף שהארכי-נוכל לא באמת מאמין בכל החרא שהוא מוציא מהפה על "חיסול המדינה" כי אם כן, הרי כבר מזמן היה מקריב את שאיפותיו הפוליטיות בשביל טובת המדינה, לא כך? אבל החסידים הביביסטים בלוליינות מרשימה ינסו להסביר עכשיו איך הכל מסתדר לפי הכוכבים ונתניהו בעצם התכוון למשהו אחר

 

אז אתה לא רואה טוב, ממליץ על רופא עיניים

Link to comment
Share on other sites

15 דקות לפני, NewGeneration said:

קרישי זה נראה שהבית בליכוד נשרף, לא המדינה

popcorn-watching-tv.gif

מציע לך להתעסק במאפיונר גורס התלונות שבזכותו פעם נוספת צביעותה של הקואליציה הזאת נחשפת במערומיה.

אל תדאג, זה לא יחזיק הרבה.

Link to comment
Share on other sites

11 דקות לפני, AvielMaccabi4 said:

מציע לך להתעסק במאפיונר גורס התלונות שבזכותו פעם נוספת צביעותה של הקואליציה הזאת נחשפת במערומיה.

אל תדאג, זה לא יחזיק הרבה.

הצביעות של הפמניסטיות בקואליציה כדוגמת זנדברג מיכאלי מעניינות לי את הביצה, מעולם לא הצבעתי להם ומעולם לא החזקתי באידיאולוגיה שלהם.

Link to comment
Share on other sites

ראיתי שדיברתם פה על הביטוח הלאומי.

בגדול זה לא ביטוח כבר אלא מס נוסף של המדינה. ברגע שהתחילו לערב את תקציב המדינה עם הביטוח הלאומי (לא זוכר באיזה שנה, לדעתי בשנות ה-80), הוא בהגדרה כבר לא ביטוח כי הוא לא פועל באופן בלתי תלוי. כמובן, שמי שסובל מהמס הזה הם בעלי ההכנסה הגבוהה, שמשלמים יותר ממה שהם יכולים לקבל במקרה של פיטורים, כי ישנה תקרה לדמי האבטלה.

לגבי העצמאיים - הם בעקרון לא משלמים לקופת דמי האבטלה של הביטוח הלאומי, לכן לא זכאים לקבל דמי אבטלה. מה שהם טוענים, ובצדק, זה שהמדינה שוב התערבה בקופה של הביטוח הלאומי, וחוסרים שהתגלו בדמי האבטלה הושלמו מקופת קצבאות הילדים - שלשם הם דווקא כן משלמים. ז״א שהכסף שהם משלמים כן הולך לקופת דמי האבטלה מצד אחד, אבל מצד שני לא זכאים לדמי אבטלה. זה העיוות.

Link to comment
Share on other sites

לפני12 שעות , קמאנן said:

לגבי העצמאיים - הם בעקרון לא משלמים לקופת דמי האבטלה של הביטוח הלאומי, לכן לא זכאים לקבל דמי אבטלה

מאיפה המידע הזה?

Link to comment
Share on other sites

כמויות המחדלים של הממשלה הזאת שוברות כל יום שיאים ודוגמאות לא חסר, אבל זה.. וואו..

וגם התגובה של בן ברק אחר כך שעוד מגבה את המחדל הבטחוני החמור הזה 

אשכרה מכרנו את המדינה לאויבינו הגדולים ולשמאל האנטי ציוני.

והכל על מזבח "רק לא ביבי"

 

 

זאת הייתה התגובה הראשונה אגב

 

 

Link to comment
Share on other sites

On 13.10.2021 at 13:28, ravid said:

מאיפה המידע הזה?

 

זה משתנה בין עוסק מורשה לחברה בע״מ. כעיקרון אתה משלם ככה או ככה ביטוח לאומי רק בחברה בע״מ החברה היא יישות בפני עצמה אז הבעלים הופך משותף (מלא או באחוזים) לבעל מניות בחברה ומושך משכורת או דיבידנד בסוף שנה. מצב כזה מביא אותך בעצם להיות גם עובד בשכר (מושך משכורת) שזכאי לדמי אבטלה.

Link to comment
Share on other sites

On 13.10.2021 at 01:02, קמאנן said:

ראיתי שדיברתם פה על הביטוח הלאומי.

בגדול זה לא ביטוח כבר אלא מס נוסף של המדינה. ברגע שהתחילו לערב את תקציב המדינה עם הביטוח הלאומי (לא זוכר באיזה שנה, לדעתי בשנות ה-80), הוא בהגדרה כבר לא ביטוח כי הוא לא פועל באופן בלתי תלוי. כמובן, שמי שסובל מהמס הזה הם בעלי ההכנסה הגבוהה, שמשלמים יותר ממה שהם יכולים לקבל במקרה של פיטורים, כי ישנה תקרה לדמי האבטלה.

לגבי העצמאיים - הם בעקרון לא משלמים לקופת דמי האבטלה של הביטוח הלאומי, לכן לא זכאים לקבל דמי אבטלה. מה שהם טוענים, ובצדק, זה שהמדינה שוב התערבה בקופה של הביטוח הלאומי, וחוסרים שהתגלו בדמי האבטלה הושלמו מקופת קצבאות הילדים - שלשם הם דווקא כן משלמים. ז״א שהכסף שהם משלמים כן הולך לקופת דמי האבטלה מצד אחד, אבל מצד שני לא זכאים לדמי אבטלה. זה העיוות.

ביטוח לאומי זה גוף כל כך מיושן ורקוב מזמן היו צריכים להפריט אותו ולעשות משהו בסגנון קופות החולים. 

 

Link to comment
Share on other sites

לפני1 שעה , Krishi said:

כמויות המחדלים של הממשלה הזאת שוברות כל יום שיאים ודוגמאות לא חסר, אבל זה.. וואו..

וגם התגובה של בן ברק אחר כך שעוד מגבה את המחדל הבטחוני החמור הזה 

אשכרה מכרנו את המדינה לאויבינו הגדולים ולשמאל האנטי ציוני.

והכל על מזבח "רק לא ביבי"

 

 

זאת הייתה התגובה הראשונה אגב

 

 

אח שלי,

נהיית אובססיבי ברמות.

 

שחרר קצת, למען הבריאות שלך

Link to comment
Share on other sites

5 דקות לפני, Mentel said:

אח שלי,

נהיית אובססיבי ברמות.

 

שחרר קצת, למען הבריאות שלך

 

אה, עכשיו אני אובססיבי, אוקיי. נרשם. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 שתף

×
×
  • Create New...

הודעה חשובה

בשימוש אתר זה אתה מסכים לתנאים הללו תנאי השימוש.