Jump to content

קורונה


Recommended Posts

On 29.1.2021 at 12:32, קמאנן said:

אף אחד פה לא נפל לקשקוש הזה של הקיצוניים ושל ההסתה של התקשורת.

את הטענות שאנחנו טוענים כאן אמרנו לפני הרבה מאוד זמן, בלי קשר לאירועים האחרונים.

 

לא הבנתי למה אתה מתעלם מהבעיה במאקרו. עובדתית, בתקופת לפיד, צמצום הקצבאות הובילה לעלייה ביציאה לעבודה של החרדים וצמצום הילודה. במאקרו, זאת המטרה.

"הצעדים הדרמטיים" שאתה מדבר עליהם לא יקרבו אותך למטרה. זה סתם מראית עין ובזבוז זמן. הם ימצאו כל דרך כדי לקמבן אותך, כמו בחוק הגיוס. שינויים טקטונים זה לימודי ליבה והפסקת קצבאות, לא פעולות נקודתיות. תאמין לי, קראתי הרבה על הנושא הזה וחקרתי את זה, התוכניות האלה שאתה מדבר עליהן לא הזיזו כלום. אחוז לפה או לשם.

שיוניים אמיתיים עושים מהשורש, לא דרך קיצוץ של כמה מהענפים.

 

אתה טועה זה לא בתקופת לפיד זה בתקופת נתניהו כשר אוצר כשהוא קיצץ את הקצבאות. 

Link to post
Share on other sites
לפני2 שעות , הצבר said:

 

אתה טועה זה לא בתקופת לפיד זה בתקופת נתניהו כשר אוצר כשהוא קיצץ את הקצבאות. 

גם לפיד וגם ביבי עשו את זה כשרי האוצר. לא אמרתי שביבי לא עשה את זה. נתתי את לפיד כדוגמה כי הוא פשוט היה האחרון שעשה את זה.

Link to post
Share on other sites
לפני3 שעות , הצבר said:

 

תוך שבוע גג כל מי שרוצה יוכל להתחסן, הגענו כבר לשלב שאנשים עושים טובה שהם מתחסנים, אל תשכח שיש לפחות 3 מיליון חיסונים עודפים

בנוסף, עליית התחלואה גורמת לכך שפחות אנשים יוכלו להתחסן (לפחות עד שיהיו הוראות חדשות), ככה שזה מזרז את מתי שכלל האוכלוסיה יוכלו להתחסן

(בתור מישהו שהיה לו כבר תור להתחסן ואז נדבק)

Link to post
Share on other sites
On 29.1.2021 at 12:32, קמאנן said:

אף אחד פה לא נפל לקשקוש הזה של הקיצוניים ושל ההסתה של התקשורת.

את הטענות שאנחנו טוענים כאן אמרנו לפני הרבה מאוד זמן, בלי קשר לאירועים האחרונים.

 

לא הבנתי למה אתה מתעלם מהבעיה במאקרו. עובדתית, בתקופת לפיד, צמצום הקצבאות הובילה לעלייה ביציאה לעבודה של החרדים וצמצום הילודה. במאקרו, זאת המטרה.

"הצעדים הדרמטיים" שאתה מדבר עליהם לא יקרבו אותך למטרה. זה סתם מראית עין ובזבוז זמן. הם ימצאו כל דרך כדי לקמבן אותך, כמו בחוק הגיוס. שינויים טקטונים זה לימודי ליבה והפסקת קצבאות, לא פעולות נקודתיות. תאמין לי, קראתי הרבה על הנושא הזה וחקרתי את זה, התוכניות האלה שאתה מדבר עליהן לא הזיזו כלום. אחוז לפה או לשם.

שיוניים אמיתיים עושים מהשורש, לא דרך קיצוץ של כמה מהענפים.

 

זה שתגדיר את הפעולות האלה ענפים ואת הליבה וקצבאות הילדים שורש זה לא מה שיוביל לשינוי. השינוי יהיה מלאכותי ומבוסס על משחק פוליטי.

הכוונה היא שאם יאיר לפיד הוא שר אוצר הוא יעשה שינויים דרמטיים מלאכותיים שישיגו תוצאות בטווח המידי. אבל אם פוליטיקאי אחר יעלה וזה מה שצפוי לקרות גם אז הכל יחזור לקדמותו.

אז בסדר, אתה סופג ומכיל קצת בתור חרדי ומחכה שהסערה תחלוף. זו לא דרך לשינוי. 

 

הדרך לשינוי היא דרך אינהרנטית ופנימית. היא דרך שהמוטיבציה היא פנימית ולא חיצונית. דרך כזאת קיימת וקורת ויש עוד הרבה עבודה שם. החרדים צריכים לייצר תנועה מבפנים ולא על סמך תקציבים. כי תקציבים יבואו ויפסקו וכך הלאה. אני לא רוצה שנתבסס רק על התקציבים אלא שיהיה מעגל שלם של מוטיבציות - התקציבים זו מוטיבציה חיצונית טובה אבל אם לא תהיה מוטיבציה פנימית זה לא יחזיק. ומוטיבציה פנימית מייצרים באמצעות שינויים תהליכיים ואם שמח מאוד שאתה קורא ומתעניין אבל לא הייתי מציע לך לזלזל במה שלא נראה לך אינסטנט. זה השורשים האמיתיים ולא ביטול תקציבים ב2002 או ב2013. העובדות מדברות בפני עצמן.

Link to post
Share on other sites
24 דקות לפני, ת"א שלנו said:

 

זה שתגדיר את הפעולות האלה ענפים ואת הליבה וקצבאות הילדים שורש זה לא מה שיוביל לשינוי. השינוי יהיה מלאכותי ומבוסס על משחק פוליטי.

הכוונה היא שאם יאיר לפיד הוא שר אוצר הוא יעשה שינויים דרמטיים מלאכותיים שישיגו תוצאות בטווח המידי. אבל אם פוליטיקאי אחר יעלה וזה מה שצפוי לקרות גם אז הכל יחזור לקדמותו.

אז בסדר, אתה סופג ומכיל קצת בתור חרדי ומחכה שהסערה תחלוף. זו לא דרך לשינוי. 

 

הדרך לשינוי היא דרך אינהרנטית ופנימית. היא דרך שהמוטיבציה היא פנימית ולא חיצונית. דרך כזאת קיימת וקורת ויש עוד הרבה עבודה שם. החרדים צריכים לייצר תנועה מבפנים ולא על סמך תקציבים. כי תקציבים יבואו ויפסקו וכך הלאה. אני לא רוצה שנתבסס רק על התקציבים אלא שיהיה מעגל שלם של מוטיבציות - התקציבים זו מוטיבציה חיצונית טובה אבל אם לא תהיה מוטיבציה פנימית זה לא יחזיק. ומוטיבציה פנימית מייצרים באמצעות שינויים תהליכיים ואם שמח מאוד שאתה קורא ומתעניין אבל לא הייתי מציע לך לזלזל במה שלא נראה לך אינסטנט. זה השורשים האמיתיים ולא ביטול תקציבים ב2002 או ב2013. העובדות מדברות בפני עצמן.

נאיבי משהו

זה לא בדיוק אותו דבר אבל לצורך הדוגמה: זה קצת כמו לומר שבעיית הפלשתינים צריכה להיפטר מבפנים אז בואו לא נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לשפר את המצב תחת הגורמים שכן בשליטתנו.

Link to post
Share on other sites
לפני1 שעה , ravid said:

נאיבי משהו

זה לא בדיוק אותו דבר אבל לצורך הדוגמה: זה קצת כמו לומר שבעיית הפלשתינים צריכה להיפטר מבפנים אז בואו לא נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לשפר את המצב תחת הגורמים שכן בשליטתנו.

 

זה לא מה שאמרתי

Link to post
Share on other sites
לפני4 שעות , ת"א שלנו said:

 

זה שתגדיר את הפעולות האלה ענפים ואת הליבה וקצבאות הילדים שורש זה לא מה שיוביל לשינוי. השינוי יהיה מלאכותי ומבוסס על משחק פוליטי.

הכוונה היא שאם יאיר לפיד הוא שר אוצר הוא יעשה שינויים דרמטיים מלאכותיים שישיגו תוצאות בטווח המידי. אבל אם פוליטיקאי אחר יעלה וזה מה שצפוי לקרות גם אז הכל יחזור לקדמותו.

אז בסדר, אתה סופג ומכיל קצת בתור חרדי ומחכה שהסערה תחלוף. זו לא דרך לשינוי. 

 

הדרך לשינוי היא דרך אינהרנטית ופנימית. היא דרך שהמוטיבציה היא פנימית ולא חיצונית. דרך כזאת קיימת וקורת ויש עוד הרבה עבודה שם. החרדים צריכים לייצר תנועה מבפנים ולא על סמך תקציבים. כי תקציבים יבואו ויפסקו וכך הלאה. אני לא רוצה שנתבסס רק על התקציבים אלא שיהיה מעגל שלם של מוטיבציות - התקציבים זו מוטיבציה חיצונית טובה אבל אם לא תהיה מוטיבציה פנימית זה לא יחזיק. ומוטיבציה פנימית מייצרים באמצעות שינויים תהליכיים ואם שמח מאוד שאתה קורא ומתעניין אבל לא הייתי מציע לך לזלזל במה שלא נראה לך אינסטנט. זה השורשים האמיתיים ולא ביטול תקציבים ב2002 או ב2013. העובדות מדברות בפני עצמן.

אתה צודק. יצא לי לדבר עם כמה חרדים, וכששאלתי איך הם חיים מהקצבאות(כי בואו אמנם למדינה זה עולה הרבה כסף אבל כל אברך מקבל בפועל 1800 שח) אז כולם אמרו לי םחות או יותר או דבר, "בניגוד אליך אנחנו יכולים לחיות בלי טיסות לחול ומספיק לנו לאכול בשר פעם בשבוע". זאת אומרת שכל הדיבורים איתם על כמה גם האיכות חיים שלהם תשפר במידה והם יתחילו ללמוד מקצועות ליבה ויצאו לשוק העבודה, לא באמת משפיעה עליהם כי הם באמת מרגישים שהם חיים טוב ומאושרים.

 

Link to post
Share on other sites

אך יש גם שם את בעיית יותר המחייה שהולכת וגדלה.

בגלל שהאוכלוסיה החרדית גדלה בקצב מטורף, יש משמעותית פחות דירות פנויות בכל רגע נתון. זה אומר שלאט לאט, גם שכר הדירה יעלה. לא בצורה משמעותית, כי הם לא פועלים שם נטו לפי כוחות השוק, אבל זה יעלה בכל זאת.

קל להגיד שהם מסתפקים בלי טיסות לחו״ל ובלי הרבה בשר, אבל עדיין צריך כסף לתרופות וטיפולים רפואיים, עדיין צריך ריהוט וכו׳. כן, יש תמיכה של הקהילה, אבל קצב הגדילה לא תואם את זה.

הכל בדרך לנקודת התפוצצות, השאלה היא מתי זה יגיע לשם, והאם נצליח למנוע את זה לפני שזה יקרה.

Link to post
Share on other sites

וזה רק מהסופ"ש הזה.

כמעט כל יום יש דיווחים על פשיטות של המשטרה על מסיבות עם עשרות ומאות בליינים בדירות במועדונים בלופטים מסיבות טבע ואיפה לא.. 

 

*דוברות המשטרה:*
*המאבק הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה –מבצע "אחריות מנצחת": הרעש חשף מסיבות מחתרתיות והתקהלויות המוניות אסורות. בסופ״ש המשטרה רשמה מאות דו״חות לצעירים שהתקהלו בתוך מבנים שונים והפרו את התקנות*

משטרת ישראל ממשיכה בפיקוח ואכיפת הגבלות התנועה, ההתקהלות והמסחר שהוטלו ע"י הדרג המדיני ברחבי הארץ, הכול במטרה למנוע את המשך התפשטות הנגיף בישראל.

בסופ״ש הנוכחי מיום שישי ועד היום (שבת) בשעות הצהריים, נרשמו ע״י השוטרים 7,008 דו״חות. השוטרים נתקלו ברחבי הארץ בהפרות בוטות של איסור ההתקהלות והתנועה, בפרט בעת קיום מסיבות בסתר ורשמו מאות דו״חות למפרים שהתקהלו.

*להלן חלק מפעילות האכיפה בהקשר זה בסופ״ש:*
בפעילות המשטרה הלילה בירושלים, אותרה מסיבה רבת משתתפים שחלקם ניסה להסתיר עצמו בכל דרך אפשרית. כוחות המשטרה שנכנסו למקום איתרו עשרות, חלקם תחת השפעת אלכוהול שהחלו מתעמתים עם השוטרים. בסריקות במבנה, אותרו משתתפים רבים המנסים להסתיר עצמם מפני השוטרים מתחת לשולחנות, מאחורי וילון, במרתף הבית ובחדרים נעולים, וחלקם אף ניסו לטפס בסולם על מנת לצאת מעבר לחומת חצר הבית. חשוד אחד נעצר בגין תקיפת שוטרים, ובבדיקה התברר כי מארגנת המסיבה (29) עפ״י החשד הנה חולת קורונה ומפרה בידוד והיא זומנה לחקירה. במהלך האירוע נרשמו עשרות דו"חות למשתתפי המסיבה שהופסקה והם פוזרו מהמקום.

:: בלילה שבין חמישי לשישי המשטרה חשפה בחולון התקהלות רבת משתתפים בדירה וביצעה אכיפה במקום. אחד הנוכחים הסתתר מחוץ לחלון מהשוטרים ובשלב מסויים נפל מטה ופונה לקבלת טיפול רפואי.

:: בלילה שבין חמישי לשישי, אותרו בירושלים מספר מסיבות בהן עשרות משתתפים. אחת מהמסיבות שנערכה במועדון במרכז העיר אותרה לאחר שהתקבל דיווח כי קיים חשש לחיי אדם במקום. כוחות משטרה שהגיעו למקום נאלצו לפרוץ את דלת המועדון שם אותרו עשרות צעירים רוויים באלכוהול שחלקם החל להתעמת עם השוטרים ואחד המבלים אף נעצר בגין איומים. המסיבה הופסקה והמקום נסגר לאחר שבוצעה אכיפה בגין ההפרות.

בלילה שבין חמישי לשישי, התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות מסיבה רבת משתתפים בטייבה. שוטרים הגיעו למקום והורו לנוכחים להתפזר. לבעל המקום ולדי ג׳יי נרשמו דו״חות ע״ס 5000 שח, וכן נרשמו דוחות נוספים למשתתפים שלא שעו להוראות השוטרים לעזוב את המקום.

כוחות משטרה איתרו באשדוד בלילה שבין חמישי לשישי 2 מסיבות בהן עשרות משתתפים ונרשמו נגדם 38 דו״חות בגין הפרת התקנות. במקרה הראשון אותרה מסיבה במבנה סגור. חלק מהנוכחים שהבחינו בשוטרים, נמלטו מהמקום. במקום נרשמו דו״חות והם פוזרו לבתיהם. כמו כן נגד מפעיל המקום נרשם דו״ח על סך 5000 והוא זומן להמשך הליך במשטרה. במקרה השני השוטרים הגיעו לפארק בעיר, שם איתרו אוהל גדול שהוקם במקום, בו כמה עשרות בני נוער וצעירים שקיימו מסיבה. חלק מהנוכחים ניסו להימלט כשהבחינו בשוטרים ובפעילות נרשמו דו״חות למפרים.

::בפעילות יזומה, המשטרה חשפה בלילה שבין חמישי לשישי מסיבה בלופט בראשל"צ עם כ-150 משתתפים ובמקום אותר גם חולה קורונה מאומת שזומן לחקירה ונשלח לביתו. המבלים במקום סירבו לפתוח את הדלתות והחלו לרסס גז פלפל לעבר השוטרים, כשחלקם ניסו להימלט דרך החלונות ולהתחבא בשירותים ועל גג המבנה. לאחר זמן קצר הצליחו השוטרים להיכנס למקום ולהפסיק את האירוע. אחד מהמבלים נעצר לאחר שתקף את השוטרים בכניסתם. בסה"כ נרשמו במקום 103 דו״חות קורונה בגין הפרות שונות.

דוברות המשטרה (אשר):

*אחריות מנצחת: המאבק הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה: המשטרה חשפה בסוף השבוע עשרות מבלים בשני פאבים בחיפה רשמה קנסות לבעלי המקומות וזימנה אותם לשימוע*

המשטרה הגיעה בסוף השבוע לשני פאבים בחיפה בעקבות קבלת דיווח משוטרת שעבדה במחסום סמוך למקום, בדבר התקהלות של אנשים רבים סמוך לפאב.

בתוך כך, שוטרי משטרת ישראל שהגיעו למקום הבחינו בשני פאבים סמוכים אחד לשני כשבשניהם בעשרות מבלים ללא מסיכות, אלכוהול ומוסיקה.

השוטרים פיזרו את המבלים ורשמו להם קנסות ע"ס 500 ש"ח וכן קנסו את בעלי שני הפאבים כל אחד ב- 5,000 ש"ח וזימנו אותם לשימוע מחר בבוקר בתחנת משטרת חיפה.

*דוברות המשטרה (ירקון);*

*המאבק הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה: המשטרה חשפה בסוף השבוע מסיבה ביתית ברח' העוגן בהרצליה ובה עשרות מבלים, חלקם התחבאו בארונות הדירה ותוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות. השוטרים פיזרו את המסיבה, קנסו את בעלי הדירה ושאר עשרות המבלים במקום*

המשטרה ערכה בסוף השבוע אכיפה בהרצליה למען שלום הציבור ובטחונו, במסגרתה השוטרים איתרו מסיבה רועשת בדירה ברח' העוגן בהרצליה. עם כניסתם של שוטרי תחנת גלילות לדירה, הם הבחינו בעשרות רבות של מבלים ובהמשך, גילו כי חלקם מתחבאים מאחורי ובתוך ארון בדירה. כלל המבלים בדירה היו ללא מסיכות ובדירה נמצאו בקבוקי אלכוהול רבים.

שוטרי תחנת גלילות פיזרו את המסיבה, לא לפני שקנסו את בעלי הדירה בדו"ח ע"ס 5,000 ₪ וכן בדו"ח נוסף ע"ס 1,000 ש"ח בגין סירוב לפיזור ההתקהלות. שאר המבלים במקום נקנסו בדו"חות ע"ס 500 ₪.

*ישראל ניצבת בחזית המאמץ הלאומי לבלימת המגפה, אולם כל אדם נושא באחריות ונדרש למלא אחר הנחיות משרד הבריאות, שהרי התנהגות הפרט משפיעה על בטחון כלל הציבור ובריאותו.*

*דוברות המשטרה (ירקון);*

*המאבק הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה: המשטרה חשפה בסוף השבוע מסיבה ביתית ברח' אלנבי בת"א תוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות. השוטרים פיזרו את המסיבה וקנסו את בעל הדירה ואת יתר המבלים במקום*

המשטרה ערכה בסוף השבוע אכיפה בת"א למען שלום הציבור ובטחונו, במסגרתה השוטרים קיבלו דיווח על הקמת רעש הבוקע מדירה ברח' אלנבי בת"א. שוטרי תחנת לב ת"א הגיעו לדירה והמבלים ניסו לבלום את כניסת השוטרים למקום. עוד הבחינו השוטרים כי בדירה מבלים כשהם ללא מסיכות, כשבקבוקי אלכוהול בדירה ותוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות.

שוטרי תחנת לב ת"א פיזרו את המסיבה, לא לפני שקנסו את בעל הדירה בדו"ח ע"ס 5,000 ש"ח ואת עשרות המבלים בדו"חות ע"ס 500 ₪ כל אחד.

*דוברות המשטרה (ירקון);*

*המאבק הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה: המשטרה חשפה בסוף השבוע מסיבה ביתית ברח' אלנבי בת"א תוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות. השוטרים פיזרו את המסיבה וקנסו את בעל הדירה ואת יתר המבלים במקום*

המשטרה ערכה בסוף השבוע אכיפה בת"א למען שלום הציבור ובטחונו, במסגרתה השוטרים קיבלו דיווח על הקמת רעש הבוקע מדירה ברח' אלנבי בת"א. שוטרי תחנת לב ת"א הבחינו במבלים בדירה כשכמה מהם אינם גרים במקום וכולם ללא מסיכות תוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות.

שוטרי תחנת לב ת"א פיזרו את המסיבה, לא לפני שקנסו את המבלים בגין יציאה מהבית למטרה שאינה חיונית..

*דוברות המשטרה (ירקון);*

*המאבק הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה: המשטרה חשפה בסוף השבוע מסיבה במועדון ברח' נחלת בנימין בת"א ובה עשרות מבלים תוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות. השוטרים פיזרו את המסיבה, קנסו את המבלים, סגרו את המקום בצו סגירה ובעל המועדון זומן לשימוע בתחנת המשטרה*

המשטרה ערכה בסוף השבוע אכיפה בת"א למען שלום הציבור ובטחונו, במסגרתה השוטרים איתרו מסיבה רועשת במועדון ברח' נחלת בנימין בת"א. ם כניסת שוטרי לב ת"א למועדון, הם הבחינו בעשרות רבות של מבלים, כשהם ללא מסיכות. גם הברמנים שעבדו במקום מכרו אלכוהול כשהם לא עוטים מסיכות לפניהם ותוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות.

שוטרי תחנת לב ת"א פיזרו את המסיבה, לא לפני שקנסו את המבלים בגין יציאה מהבית למטרה שאינה חיונית, קנסו את הבעלים של המקום בקנס ע"ס 5,000 ₪ והוא אף זומן לשימוע בתחנת המשטרה. השוטרים סגרו את המועדון בצו סגירה למשך 7 ימים.

 

*דוברות המשטרה (ירקון);*

*המאבק הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה: המשטרה חשפה בסוף השבוע מסיבה ביתית ברח' החלוץ בהרצליה תוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות. השוטרים פיזרו את המסיבה, קנסו את בעלי הדירה בגין הקמת רעש ואת יתר המבלים בדו"חות ע"ס 500 ש"ח*

המשטרה ערכה בסוף השבוע אכיפה בהרצליה למען שלום הציבור ובטחונו, במסגרתה השוטרים איתרו מסיבה רועשת בדירה ברח' החלוץ בהרצליה. עם כניסתם של שוטרי תחנת גלילות לדירה, הם הבחינו במבלים במקום כשהם ללא מסיכות ותוך הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות.

שוטרי תחנת גלילות פיזרו את המסיבה, לא לפני שקנסו את בעלי הדירה בדו"ח בגין הקמת רעש ואת יתר המבלים במקום בדו"חות ע"ס 500 ₪ בגין הפרת הנחיות משרד הבריאות.
 

Link to post
Share on other sites

שוטרים פורצים לבית ויורים בילדים בני 10

דוברות המשטרה: כחלק ממבצע "בריאותכם חשובה לנו" במסגרת המבצע הלאומי למיגור הנגיף המעניק לשוטרים סמכויות אכיפה מוגברות, השוטרים במשטרת חדרה עוברים קורס ברפואה מונעת.

טפי חזירים

Link to post
Share on other sites

בשורה התחתונה -

אם אתם רוצים לעסוק בחרדים אני מציע לכם לפתוח נושא על החרדים. זה באמת עניין ונושא מרתק.

 

אבל אם המטרה היא לקשר את נושא הקורונה לחרדים או לקחת אותם כמושא ההדבקה המרכזי בישראל ולצאת על האמאמא שלהם כדי להרגיש טוב עם עצמכם אז אני מציע לנעול את הנושא הזה או להמשיך עם הבדיחה העצובה הזאת אבל לפחות גם לצחוק בין הודעה להודעה וזה כדי שלא תקחו את מה שאתם כותבים כאן נגדם על הקורונה ברצינות. זו שנאה טהורה. 100% שנאת חרדים. בלי שמץ עובדות. בלי שמץ נתונים. בלי שמץ אחיזה במציאות. בלי שמץ של הסתכלות פנימית וביקורת עצמית כלפי המגזר שלנו.

 

אלפיי מפגינים פוקדים את בלפור ונצמדים אחד לשני בכיכר פריז מידי מוצ"ש ויש פה עוד כאלה שמעיזים לומר שיפסיקו ללמוד תורה? זה בסדר וזה לא? ועל מה ולמה? בגלל עניינים פוליטיים? דין בלפור כדין לימודי התורה. דין טיסה לדובאי כדין לימודי התורה. דין סגירת נתב"ג כדין לימודי התורה. דין המסיבות בת"א כדין לימודי התורה. זה לא מסובך. מה שאסור למגזר החרדי בהכרח אסור למגזר החילוני ואם השיקולים הפוליטיים ינחו את המדינה ולא השיקולים הרפואיים אזי כל מגזר יעשה ככל העולה על רוחו וזה מה שקורה עכשיו. מה נראה לכם שתבואו לחרדי שהדבר הכי הכי חשוב לו בעולם ומחזיק את קיומו ואת מעמדו זה ללמוד תורה, ותגידו לו שיפסיק ללמוד תורה בזמן שההפגנות מתקיימות? בזמן שנתב"ג פתוח לנהנתנות במועדוני חשפנות בדובאי? בזמן שאפשר לעשות בטן גב ביוון? 

אין מצב שחרדי עם שכל בראשו יפסיק ללמוד תורה בזמן שהוא רואה תמונות כאלה. לפני שבאים בטענות לרב קניבסקי או למי שלא לובש שם מסיכה וטוען שהוא מסכן את כולנו אני מציע לכם קודם כל ולפני הכל להשפיע על ד' אמותיכם. 

 

החרדים מתנהלים בצורה הרסנית אבל גם החילונים. אני לא רואה ששיעורי ההתחסנות במגזר החילוני ככ גבוה. אני כן רואה קונספירטורים עם הG5 שאוכלים לכולנו את הראש ומסכנים את המדינה עם השטויות שלהם. אני כן רואה חרדים שבזים להחלטות ממשלה. אני כן רואה צביעות מכאן ועד הודעה חדשה.

 

אז לדבר על החרדים והחברה הישראלית? יותר מרצוי.

להאשים אותם שהם מפיצים את הקורונה ובגללם המצב הנוכחי? בואו.

 

ומי ששכלו בראשו עושה אחד ועוד אחד ומבין שיש אינטרס ענק. ענק! לתקשורת להבליט את הסוגיה החרדית דווקא עכשיו. משום שיש שותפות של הימין עם החרדים וזה עוד דרך לכרסם בשלטון הימין. הכל פוליטי. הכל. התקשורת נותנת לנו לשתות בקשית את הנושאים שהיא רוצה שיעלו לסדר היום. שנה שלמה החרדים מתנהלים בצורה הזאת. שנה שלמה. מה קרה עכשיו? הכל פוליטי נקודה. 

Link to post
Share on other sites

צופים אובייקטיביים קבלו דוגמה חיה מדהימה לאיך עובדת דמגוגיה וגניבת דעת. 

תקראו טוב טוב את ההודעות של קרישי ותל אביב שלנו. ועכשיו תנסו לדמיין בראש את מצב החולים בארץ לפי אוכלוסיות בין חרדים לחילונים.

 

עכשיו תראו את הנתונים האמיתיים, את העובדות:

1. ירושלים 13000 חולים, 17% חיוביים - אדום

2. בני ברק 4500 חולים 21% חיוביים - אדום

3. מודיעין עילית 3000 חולים 21% חיוביים - אדום

4. בית שמש 2500 חולים 19% חיוביים - אדום

5. פתח תקווה 2000 חולים, 10% חיוביים - כתום

 

אם תבדקו לפי ציון לעיר או אחוז חיוביים לא תמצאו עיר חילונית בטופ10 רק חרדים/ערבים. בכל המדדים ושיטות הפילוח. 

 

 

בזמן שאני כותב, נכנס לוואלה/ווינט/מאקו - פשוט תראו את התמונה הראשית בכל אחד מהם. הלוויה של עשרות אלפי משתתפים, צפופים וללא מסכות במסיבת הדבקה מטורפת איפה? בעיר האדומה בישראל. ירושליים. 

 

כל זה בזמן שאותם אנשים הם גם הציבור היחיד שממשיך ללכת למוסדות החינוך ולייצר הדבקות גם שם. 

 

 

ואחר כך קרישי כותב לכם על 30 במסיבה בתל אביב ו45 במסיבה בהרצליה. ות"א שלנו מנסה לבלבל עם האשמות על שנאת חינם והסטה מכוונת - פשוט דמגוגיה וגניבת דעת נגד המציאות.

 

Link to post
Share on other sites

סוויר לגביי פ"ת אני לא חושב שיש שם קהילה חרדית משמעותית (דתית לאומית כן, אבל חרדית - אני לא בטוח).

כך או כך, 1-4 כמובן בעלות קהילות חרדיות ענקיות/חרדיות לחלוטין.

Link to post
Share on other sites
2 דקות לפני, החתול הצהוב said:

סוויר לגביי פ"ת אני לא חושב שיש שם קהילה חרדית משמעותית (דתית לאומית כן, אבל חרדית - אני לא בטוח).

כך או כך, 1-4 כמובן בעלות קהילות חרדיות ענקיות/חרדיות לחלוטין.

לא כיוונתי בכלל לאזור של לרמוז שפתח תקווה עיר חרדית ואפילו לא להגיד שהיא גובלת בבני ברק אז אוכלת חרא ממנה

 

סהכ העתקתי את הנתונים לכאן, בגלל שהיא עיר גדולה אז היא מקום חמישי בחולים חיוביים אבל אם תסתכל באחוזים תראה שהיא הרבה מתחת לכמעט כל הערים החרדיות שרובן ככולן אדומות עם אחוזי חיוביים גדולים ואחוזי חולים ביחס לאוכלוסייה גדולים בהרבה מפתח תקווה תל אביב או ערים חילוניות.

 

אבל מבקש אל תסית את הדיון לשטויות, יש פה נושא חשוב - אני מבין שיש פה הרבה יוזרים עם אינטרסים שלהם אבל חשוב שפה בפורום שלי אנשים יהיו חשופים למידע הרשמי שמפרסמת המדינה ויכירו את המצב האמיתי במדינה. לא יפלו לכל מני נסיונות של גורמים מסויימים לבלבל אותם ולהסיט אותם מהאמת הברורה.

Link to post
Share on other sites

יש נתונים יבשים שקשה להתווכח איתם, 27% מהמאומתים בארץ באים מ9% מהאוכלוסייה, אחוז מתחסנים נמוך ביחס לשאר האוכלוסייה, שולטים כמעט בכל המדדים של החולי. 

מצחיקים גם התירוצים כמו צפיפות ("ילד בבית חרדי שנדבק מדביק עוד 10 אנשים"), זה לא אשמת אף אחד חוץ מהם.

אף אחד לא מכריח אותם לגור בדירת 2 חדרים, להביא 8 ילדים ולחיות מקצבה של המדינה, אלו בחירות שהם עשו, שיהיה להם לבריאות. 

ואם כבר להפך, אם אתם צפופים מאוד אתם צריכים להישמר הכי הרבה. 

בקשר למסיבות המוניות של חילוניים, טוב מאוד שהמשטרה מטפלת, שיקבלו דו"חות ומי שמעוניין בריבים עם שוטרים לקפל לתחנה. 

רק שיעשו אותו דבר לכל התקהלות לא חוקית במגזרים אחרים כמו ערבים וחרדים. 

Link to post
Share on other sites

  

1 hour ago, Sawyer said:

לא כיוונתי בכלל לאזור של לרמוז שפתח תקווה עיר חרדית ואפילו לא להגיד שהיא גובלת בבני ברק אז אוכלת חרא ממנה

 

סהכ העתקתי את הנתונים לכאן, בגלל שהיא עיר גדולה אז היא מקום חמישי בחולים חיוביים אבל אם תסתכל באחוזים תראה שהיא הרבה מתחת לכמעט כל הערים החרדיות שרובן ככולן אדומות עם אחוזי חיוביים גדולים ואחוזי חולים ביחס לאוכלוסייה גדולים בהרבה מפתח תקווה תל אביב או ערים חילוניות.

 

אבל מבקש אל תסית את הדיון לשטויות, יש פה נושא חשוב - אני מבין שיש פה הרבה יוזרים עם אינטרסים שלהם אבל חשוב שפה בפורום שלי אנשים יהיו חשופים למידע הרשמי שמפרסמת המדינה ויכירו את המצב האמיתי במדינה. לא יפלו לכל מני נסיונות של גורמים מסויימים לבלבל אותם ולהסיט אותם מהאמת הברורה.

 

האינטרס שלי הוא שלא תהיה שנאת חינם. סה טו. בפעם האחרונה שבדקתי אני לא הנין האבוד של הרב קניבסקי. 

 

מה שאתה עושה כאן ולא בפעם הראשונה זה פשוט קשקוש אחד גדול. ערימה של חוסר הבנה של המציאות וניסיון לזכות בקצת קרדיט ולייקים מכת סוייר של כמה ילדים בני 13 וחצי שנרשמו לפורום לפני שלושה ימים תוך כדי שהם  נמצאים בשיעור היסטוריה בזום עם מצלמה סגורה. בוא אל תקרא למה שאני כותב דמגוגיה ותתחיל לקרוא את מה שאני כותב ואם משהו לא ברור לך אסביר לך שוב ושוב עד שייכנס לראש שלך.

 

לסיכום כל הקשקשת הזאת:

חלק מהחרדים אכן מדביקים בשיעורים גבוהים ובזים להנחיות. אבל הם לא בזים להנחיות יותר מהחילונים אלא נדבקים ומדביקים יותר מהחילונים משום שהם נמצאים בתוך חללים צפופים עם בתים קטנים ומשפחות מרובות ילדים. בדיוק כמו במגזר הערבי. לעומתם המגזר החילוני נע בין 2-3 ילדים ואם איש או אשת משפחה נדבקים בקורונה - הם מדביקים 2-3 ילדים ובן\בת זוג לעומת 6-7 ילדים ובן\בת זוג. מעבר לכך יש את העניין של ניראות ציבורית ולמראית עין. כאשר מנהיגי החרדים רואים שמתירים הפגנות המוניות על בסיס פוליטי בלבד ובלי הגיון בריאותי! הם יתירו גם תפילות משום שזה הדבר החשוב ביותר עבורם. אין סיבה שלא יהיו תפילות אם יש הפגנות ותתחיל להכניס לעצמך את זה טוב טוב לראש. החרדים, הערבים, החילונים או כל מגזר אחר בישראל הם לא בובות או חומר ביד היוצר שיגידו לו א' והוא יעשה א'. כל אדם באשר הוא יפעיל את שיקול הדעת שלו במצב כזה ויראה אם יש עניין להנחיות או שזה הנחיות פוליטיות. וכמו שכתבתי - אם מתירים לישראלים לטוס לדובאי וליהנות ממועדוני חשפנות והם חוזרים עם קורונה ובמקביל אומרים למגזר החרדי לא ללמוד תורה כי זה פוטנציאל נפיץ להידבקות זה מגוחך וגורם להם להפר את ההנחיות.

 

משמע - אתה הדמגוג פה שמסית את הדיון מזה שהבעיה היא מקבלי ההחלטות ולא הציבור שנמצא בתוך סיטואציה לא הגיונית.

והאם יש בעיניי אחריות גם לציבור? בוודאי. אבל זה לא משנה את זה שכל אחד מהציבורים כולל אוהדי מכבי שנמצאים כאן הפרו הנחיות באופן ברור ואל תבלבלי לי במוח שאתה טלית שכולה תכלת ולא הפרת סגר ושמרת על מרחק של 2 מטר ומסכות כל הזמן כמו שמשרד הבריאות דורש. הכי קל לתפוס שעירים לעזאזל בלי להבין את שורש הבעיה. נאה דורש נאה מקיים.

 

Link to post
Share on other sites

אחי, חילוני ממוצע בישראל לא ישלח את הילד שלו לבית הספר בתקופה הזו גם אם יפתח שלא כחוק כמו כוללים למיניהם - חרדי ממוצע, כך נראה, דווקא כן. אי אפשר להתכחש לזה.

גם לדתיים לאומיים התפילה חשובה מכל - אתה לא רואה תפילות המוניות בחלל סגור מהציבור הזה, שהוא גדול יותר מהציבור החרדי. ודאי שלא כל הציבור החרדי פרזיט, אבל אי אפשר להתעלם מהתנהלות הציבור דרך מנהיגיו, וכפועל יוצא לכך, כיאה לסוג של כת, גם רוב אנשיו.

זו עצימת עיניים, בחיאת, בדיוק כמו שמאלני קצה שמתעלמים מתופעות מזעזעות בחברה הערבית.

 

התמונות מההלוויה ההמונית הן ביזיון מחפיר שאי אפשר להעביר לסדר היום. הישיבה הזו צריכה להיסגר עם אלפי אנשים במעצר. בשנה האחרונה אנשים איבדו חברים ולא יכלו ללוות אותם לקבר.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

הודעה חשובה

בשימוש אתר זה אתה מסכים לתנאים הללו תנאי השימוש.