Jump to content

היציע מהמר - מחזור 9


benbb
 שתף

Recommended Posts

רמת השרון - הפועל עכו 1

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה X

בני סכנין - הפועל באר שבע X

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1

בני יהודה - הפועל תל אביב 1

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1

 

ג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר

ד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.

Link to comment
Share on other sites

יום שבת :

 

רמת השרון - הפועל עכו 2

 

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה 1

 

בני סכנין - הפועל באר שבע X

 

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1

 

בני יהודה - הפועל תל אביב 2

 

יום שני :

 

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים X

 

 

בונוס 1: ד

בונוס 2: ד

Link to comment
Share on other sitesיום שבת :רמת השרון - הפועל עכו 2מ.ס אשדוד - הפועל חיפה 2בני סכנין - הפועל באר שבע 2עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 2בני יהודה - הפועל תל אביב 2יום שני :מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכביא.ממוצע השערים יהיה מעל 2.5 למשחק
שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקייםג. יכבשו לפחות 3 שעריםLink to comment
Share on other sites

יום שבת :


רמת השרון - הפועל עכו 2


מ.ס אשדוד - הפועל חיפה X


בני סכנין - הפועל באר שבע X


עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1


בני יהודה - הפועל תל אביב 2


יום שני :


מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 2שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכבי


ד. נראה לפחות פנדל מוחמץ אחדשאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקייםד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.


Link to comment
Share on other sites

יום שבת :רמת השרון - הפועל עכו 1מ.ס אשדוד - הפועל חיפה 1בני סכנין - הפועל באר שבע 1עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1בני יהודה - הפועל תל אביב 2יום שני :מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכביד. נראה לפחות פנדל מוחמץ אחדשאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקייםג. יכבשו לפחות 3 שערים

Link to comment
Share on other sites

יום שבת :רמת השרון - הפועל עכו Xמ.ס אשדוד - הפועל חיפה 1בני סכנין - הפועל באר שבע Xעירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1בני יהודה - הפועל תל אביב 2יום שני :מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחס לכלל המשחקים פרט למשחק של מכביב.נראה לפחות 3 אדומים
שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקייםד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.


Link to comment
Share on other sites

משחקי המחזור התשיעי :

 

יום שבת :

 

רמת השרון - הפועל עכו 2

 

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה 1

 

בני סכנין - הפועל באר שבע x

 

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 2

 

בני יהודה - הפועל תל אביב 2

 

יום שני :

 

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים x

 

שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכבי

 

ד. נראה לפחות פנדל מוחמץ אחד

 

שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים

 

ד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.

Link to comment
Share on other sites

רמת השרון - הפועל עכו - 2

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה - x

בני סכנין - הפועל באר שבע - 1

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה - 1

בני יהודה - הפועל תל אביב - 1

 

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים - 2

 

ג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר

 

שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים.

עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים

ד. עזוב אותי מהימורים, אף סעיף לא יתקיים, תן לשיר גם בתקופות הכי קשותתת ולהנות מהמשחק .

Link to comment
Share on other sitesיום שבת :רמת השרון - הפועל עכו Xמ.ס אשדוד - הפועל חיפה 1בני סכנין - הפועל באר שבע 1עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה Xבני יהודה - הפועל תל אביב 2יום שני :מכבי חיפה - בית"ר ירושלים Xשאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכביא.ממוצע השערים יהיה מעל 2.5 למשחקב.נראה לפחות 3 אדומיםג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותרד. נראה לפחות פנדל מוחמץ אחדשאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקייםא. יובקע שער במהלך 10 הדקות הראשונותב. ישלפו לפחות 6 כרטיסיםג. יכבשו לפחות 3 שעריםד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.*הנושא ינעל כחמש דקות לפני תחילת המשחקים(17:55), לאחר מכן הימורים\עריכות לא ילקחו בחשבון.בהצלחה למנחשים :thumbs:


Link to comment
Share on other sites

רמת השרון - הפועל עכו 1


מ.ס אשדוד - הפועל חיפה X


בני סכנין - הפועל באר שבע 1


עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1


בני יהודה - הפועל תל אביב 1


יום שני :


מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1


ג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר


ב. ישלפו לפחות 6 כרטיסים

Link to comment
Share on other sites

רמת השרון - הפועל עכו 2

 

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה 1

 

בני סכנין - הפועל באר שבע 1

 

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1

 

בני יהודה - הפועל תל אביב 2

 

יום שני :

 

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1

 

בונוס א

ב

 

בונוס ב

א

Link to comment
Share on other sites

יום שבת :

רמת השרון - הפועל עכו 1

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה X

בני סכנין - הפועל באר שבע 1

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1

בני יהודה - הפועל תל אביב 2

יום שני :

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1

שאלת בונוס א

ג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר

שאלת בונוס ב

ג. יכבשו לפחות 3 שערים

 

Link to comment
Share on other sites

יום שבת :רמת השרון - הפועל עכו 2מ.ס אשדוד - הפועל חיפה 1בני סכנין - הפועל באר שבע 1עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1בני יהודה - הפועל תל אביב 2יום שני :מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכביג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר
שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקייםג. יכבשו לפחות 3 שערים

Link to comment
Share on other sites

רמת השרון - הפועל עכו - Xמ.ס אשדוד - הפועל חיפה - 1בני סכנין - הפועל באר שבע - 2עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה - 1בני יהודה - הפועל תל אביב - 2יום שני :מכבי חיפה - בית"ר ירושלים - Xשאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכביד. נראה לפחות פנדל מוחמץ אחדשאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקייםד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.


Link to comment
Share on other sites

יום שבת :

 

רמת השרון - הפועל עכו - 2

 

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה - X

 

בני סכנין - הפועל באר שבע - 1

 

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה - 1

 

בני יהודה - הפועל תל אביב - 2

 

יום שני :

 

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים - 1

 

 

שאלת בונוס א

 

א.ממוצע השערים יהיה מעל 2.5 למשחק

ב.נראה לפחות 3 אדומים

ג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר

ד. נראה לפחות פנדל מוחמץ אחד

 

 

שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים

 

א. יובקע שער במהלך 10 הדקות הראשונות

ב. ישלפו לפחות 6 כרטיסים

ג. יכבשו לפחות 3 שערים

ד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.

Link to comment
Share on other sites

יום שבת :רמת השרון - הפועל עכו 2מ.ס אשדוד - הפועל חיפה xבני סכנין - הפועל באר שבע 2עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1בני יהודה - הפועל תל אביב 2יום שני :מכבי חיפה - בית"ר ירושלים xשאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכביג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר
שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים
ד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.


Link to comment
Share on other sites

יום שבת :

 

רמת השרון - הפועל עכו 2

 

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה 2

 

בני סכנין - הפועל באר שבע 2

 

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1

 

בני יהודה - הפועל תל אביב 2

 

יום שני :

 

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים X

 

שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכבי

 

ג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר

 

שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים

 

ד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.

Link to comment
Share on other sites

רמת השרון - הפועל עכו X

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה 2

בני סכנין - הפועל באר שבע 2

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1

בני יהודה - הפועל תל אביב 2

יום שני :

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1

 

ג. לפחות שני שחקנים יכבשו צמד או יותר

ג. יכבשו לפחות 3 שערים

Link to comment
Share on other sites

רמת השרון - הפועל עכו 2

 

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה X

 

בני סכנין - הפועל באר שבע 1

 

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה X

 

בני יהודה - הפועל תל אביב 2

 

יום שני :

 

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 2

 

שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכבי

 

 

ד. נראה לפחות פנדל מוחמץ אחד

 

שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים

 

ב. ישלפו לפחות 6 כרטיסים

Link to comment
Share on other sites

יום שבת :רמת השרון - הפועל עכו Xמ.ס אשדוד - הפועל חיפה 1בני סכנין - הפועל באר שבע 1עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1בני יהודה - הפועל תל אביב 2יום שני :מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1שאלת בונוס א , עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים. מתייחסת לכלל המשחקים פרט למשחק של מכביא.ממוצע השערים יהיה מעל 2.5 למשחקשאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים
ד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולהנות מהמשחק.


Link to comment
Share on other sites

משחקי המחזור התשיעי :

 

יום שבת :

 

רמת השרון - הפועל עכו 2

 

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה X

 

בני סכנין - הפועל באר שבע X

 

עירוני קרית שמונה - הפועל רעננה 1

 

בני יהודה - הפועל תל אביב 2

 

יום שני :

 

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1

 

שאלת בונוס א :

 

ד. נראה לפחות פנדל מוחמץ אחד

 

שאלת בונוס ב - מתייחסת למשחק המרכזי של המחזור - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים. עליכם לבחור את הסעיף שלדעתכם יתקיים

 

ד.עזוב אותי מהימורים , אף סעיף לא התקיים. תן לי לשיר גם בתקופות הכי קשות ולסבול מהמשחק.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 שתף

×
×
  • Create New...

הודעה חשובה

בשימוש אתר זה אתה מסכים לתנאים הללו תנאי השימוש.