Jump to content

צדיקי הפורום לכאן


Recommended Posts

היום שנסעתי עם חבר שלי באוטובוס עמדנו אחד מול השני, ואיזה אישה דתייה נכנסה, וביקשה שאני יעמוד ליד חבר שלי כדי שהיא תוכל לעבור.

בהתחלה פשוט הלכתי קצת אחורה ונתתי לה מספיק מקום מעבר, אבל היא אמרה שהיא לא יכולה לעבור, אז עמדתי לידו והיא עברה.

שאלתי אותה למה היא לא עברה והיא ענתה שאסור לעבור בין שני גברים.

 

למה זה?

Link to post
Share on other sites

מפורש בגמרא שאסור לאשה לעבור בין שני גברים (פסחים דף קיא עמוד א) ואם עוברים יאמר את הפסוק: ''לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה''. (במדבר כג פסוק יט).

 

מעבר בין שתי בנות וכן מעבר בת בין שתי בנים המקור של דין זה נמצא בגמ´ פסחים דף קיא עמוד א שאומרת:

"תנו רבנן: שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין, ואלו הן: הכלב והדקל, והאשה”.

ומפרש רש"י שם שאלו השלושה לא יעברו בין שני אנשים וכן שלא יעבור איש בין שנים מהם (כלומר שני נשים וכן שני דקלים וכו´). טעם העניין כפי שהוא מופיע בהמשך הגמ´ הוא משום חשש להיזק עקב כשפים או שדים וכדו´ שיגרמו לנזק לאותו אדם.

 

לכן גם יש אומרים שבגלל דבר זה החמירו בעניין זה ע"פ הקבלה האדמו"רים שהולכים עם מקל שחוצץ... מעיקר הדין אין בזה איסור וזה לא נפסק להלכה..

ראוי להחמיר ולהשתדל.

Link to post
Share on other sites
אבל מותר להשתמש במחשב...

כן אבל זה מבאס להשתמש במחשב מבלי לאכול, חח סתם..

טוב סליחה על הקשקושים, אבל לפחות הועלתי בשביל להקפיץ את הנושא

Link to post
Share on other sites

אם נתיחס לפירוט שנתן מיסטר סקופילד וניקח אותו בהילוץ

זה פחות או יותר מקביל לאמונה שאם מישהו יעבור מעליך אתה לא תגבה יותר

הקטע הוא שניסיתי את זה בגיל 14 כי כבר אז הייתי מטר 90, אבל מה שהזוי זה שבאמת לא גבהתי מאז

אז ראו הוזהרתם תפו תפו תפו שום לימון חרציצית הנילוס

אולי נשמע קצת מופרך אבל אכן יש שדים

תנסו את הקטע הזה עם הקמח והתרנגולות, אם לא עובד תשימו קצת סולת ואז זה 100 אחוז יעבוד

Link to post
Share on other sites
אם נתיחס לפירוט שנתן מיסטר סקופילד וניקח אותו בהילוץ

זה פחות או יותר מקביל לאמונה שאם מישהו יעבור מעליך אתה לא תגבה יותר

הקטע הוא שניסיתי את זה בגיל 14 כי כבר אז הייתי מטר 90, אבל מה שהזוי זה שבאמת לא גבהתי מאז

אז ראו הוזהרתם תפו תפו תפו שום לימון חרציצית הנילוס

אולי נשמע קצת מופרך אבל אכן יש שדים

תנסו את הקטע הזה עם הקמח והתרנגולות, אם לא עובד תשימו קצת סולת ואז זה 100 אחוז יעבוד

 

חבל שמתייחסים לגמרא מפורשת שנאמרה ע"י הגדולים ביותר בזלזול.

ככה כתוב, פשוטו כמשמעו..רוצה להאמין תאמין לא רוצה אל תאמין לא מכריחים אותך,

אבל לפחות תכבד ואל תזלזל.

Link to post
Share on other sites

חחח אני לא מזלזל אחי, אני בן אדם מאמין אני אפילו צם

אני פשוט חושב שמה שנתת מאוד מאוד מאוד מצחיק (במיוחד שזו לא הלכה ע"פ מה שכתבת)

ואין מה לעשות זה מזכיר לי את המלח שאמא שלי זורקת עליי במצבים מסוימים וכו' או את אחת המורות שלי מהתיכון שכל הזמן הייתה מחפשת איזה קרש כדי לדפוק עליו נגד עין הרע

או את הדתיים האלה שיש להם חמסות/קמעים של רבי נחמן מברסלב אבל הם לא מאמינים בפסל או תמונה, עזוב אחי בוא לא נכנס לזה:flowers:

אפשר גם לקחת דברים גם בצחוק מידי פעם לא יקרה כלום

Link to post
Share on other sites
חחח אני לא מזלזל אחי, אני בן אדם מאמין אני אפילו צם

אני פשוט חושב שמה שנתת מאוד מאוד מאוד מצחיק (במיוחד שזו לא הלכה ע"פ מה שכתבת)

ואין מה לעשות זה מזכיר לי את המלח שאמא שלי זורקת עליי במצבים מסוימים וכו' או את אחת המורות שלי מהתיכון שכל הזמן הייתה מחפשת איזה קרש כדי לדפוק עליו נגד עין הרע

או את הדתיים האלה שיש להם חמסות/קמעים של רבי נחמן מברסלב אבל הם לא מאמינים בפסל או תמונה, עזוב אחי בוא לא נכנס לזה:flowers:

אפשר גם לקחת דברים גם בצחוק מידי פעם לא יקרה כלום

 

אוקיי הבנתי אותך..חשבתי שזה נאמר בטון של ציניות וזילזול..

מצטער..צומועיל.

Link to post
Share on other sites
אם נתיחס לפירוט שנתן מיסטר סקופילד וניקח אותו בהילוץ

זה פחות או יותר מקביל לאמונה שאם מישהו יעבור מעליך אתה לא תגבה יותר

הקטע הוא שניסיתי את זה בגיל 14 כי כבר אז הייתי מטר 90, אבל מה שהזוי זה שבאמת לא גבהתי מאז

אז ראו הוזהרתם תפו תפו תפו שום לימון חרציצית הנילוס

אולי נשמע קצת מופרך אבל אכן יש שדים

תנסו את הקטע הזה עם הקמח והתרנגולות, אם לא עובד תשימו קצת סולת ואז זה 100 אחוז יעבוד

מה זה הקטע עם התרנגולת?

Link to post
Share on other sites
מה זה הקטע עם התרנגולת?

 

לא ניסיתי אף פעם, אבל אומרים שאם תפזר קמח ליד המיטה בלילה ותלך לישון אז שתקום תראה סימנים של כפות רגליים של תרנגולות...

Link to post
Share on other sites
לא ניסיתי אף פעם, אבל אומרים שאם תפזר קמח ליד המיטה בלילה ותלך לישון אז שתקום תראה סימנים של כפות רגליים של תרנגולות...

 

זה סימני רגליים של ג'וקים.

Link to post
Share on other sites
לא ניסיתי אף פעם, אבל אומרים שאם תפזר קמח ליד המיטה בלילה ותלך לישון אז שתקום תראה סימנים של כפות רגליים של תרנגולות...

 

זה עיוות מה שאתה אומר...

כתוב בקבלה{אני חושב},שאם תשרוף חתולה בכורה,שהיא בת לחתולה בכורה,שהיא נכדה לחתולה בכורה,ותפזר את האפר סביב המיטה שלך,בבוקר אמור להיות באפר סימנים של רגליי תרנגולת,שזה בעצם הכפות רגליים של השדים.

אני יודע שזה נשמע הזוי ואורבני ח"ו,אבל

אני לא מתווכח עם אנשים שהיו יכולים להחיות מתים.

Link to post
Share on other sites
זה עיוות מה שאתה אומר...

כתוב בקבלה{אני חושב},שאם תשרוף חתולה בכורה,שהיא בת לחתולה בכורה,שהיא נכדה לחתולה בכורה,ותפזר את האפר סביב המיטה שלך,בבוקר אמור להיות באפר סימנים של רגליי תרנגולת,שזה בעצם הכפות רגליים של השדים.

אני יודע שזה נשמע הזוי ואורבני ח"ו,אבל

אני לא מתווכח עם אנשים שהיו יכולים להחיות מתים.

עירבבת את כל העולם עכשיו..

עם החתולה זה משהו אחר ואם הקמח זה משהו אחר

עם הקמח זה כמו שהוא אמר..תפזר קמח סביב המיטה ובבוקר תיראה עקבות של תרנגולת.

אני לא ניסיתי אבל אתה מוזמן לנסות ולהגיד לי אם ראית או לא

Link to post
Share on other sites
Guest עידן דורון
עירבבת את כל העולם עכשיו..

עם החתולה זה משהו אחר ואם הקמח זה משהו אחר

עם הקמח זה כמו שהוא אמר..תפזר קמח סביב המיטה ובבוקר תיראה עקבות של תרנגולת.

אני לא ניסיתי אבל אתה מוזמן לנסות ולהגיד לי אם ראית או לא

 

מה ???

אתה רוצה להגיד לי שאם מפזרים קמח מסביב למיטה יש עקבות של תרנגולת?

למה זה?

Link to post
Share on other sites
מה ???

אתה רוצה להגיד לי שאם מפזרים קמח מסביב למיטה יש עקבות של תרנגולת?

למה זה?

כן גם אני שמעתי על זה.

זה כביכול העקבות של השדים.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

הודעה חשובה

בשימוש אתר זה אתה מסכים לתנאים הללו תנאי השימוש.