המחיר בבלומפילד היה 60 שקלים אחיד. המנהלת אסרה על הקבוצות לגבות מחיר אחיד מעל 50 לכן נקבעו מחיר מבוגר 80 וילד 40.

— מכבי נתניה (@Fcmn_il) February 25, 2020